Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Forma't amb un grau universitari referent a Espanya que et dóna atribucions professionals d Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitzat en Imatge i So

Nid: 415
Pla d'estudis
Optatives
Semestre 1Semestre 2
Laboratori de telemàtica (6)
Laboratori de mesures electròniques (6)
Col·laboració departamental IX (16)
Programació avançada i estructura de dades (8)
Col·laboració departamental VII (8)
Col·laboració departamental VIII (16)
Producció multimèdia I (4)
Sensors (3)
Producció multimèdia II (6)
Producció de videojocs (6)
Bases de dades (5)
Laboratori de comunicacions (4)
Tecnologies de xarxes d'ordinadors (6)
Disseny i usabilitat II (5)
Automàtica i domòtica (5)Software ràdio (3)
Col·laboració departamental V (4)Comunicacions digitals (4)
Animació de personatges (4)Teoria de circuits (4)
Vendes (4)Circuits integrats programables (3)
Negoci internacional (5)Col·laboració departamental III (4)
Pràctiques externes II (4)Gestió i planificació de xarxes (2)
Programació de gràfics 3D (5)Direcció d'equips i organitzacions (4)
Microeconomia (4)Estratègia de negocis (3)
Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions (4)Tecnologies en perifèrics (4)
Arquitectura de computadors (5)Sistemes basats en el coneixement (4)
Col·laboració departamental I (4)Col·laboració departamental VI (4)
Comunicacions per a entorns hostils (3)Xarxes sense fils (4)
Gestió de màrqueting (4)Llenguatges de programació (6)
Projectes web I (4)Col·laboració departamental II (4)
Antenes (3)Seguretat en les TIC (4)
Metodologia del software II (4)Mètodes i eines de decisió (4)
Televisió interactiva (3)Col·laboració departamental IV (4)
Comunicacions òptiques (4)Síntesi d'imatges (5)
Dramatúrgia audiovisual (3)Música i efectes sonors (4)
Electrònica de potència (4)Expressió artística (2)
Xarxes de banda ampla de nova generació (3)Sistemes de control (3)
Sistemes operatius (5)Sistemes operatius avançats (4)
Sistemes d'informació (4)Fotografia digital (3)
Projectes en arquitectura distribuïda (4)Projectes web II (5)
Compatibilitat electromagnètica (3)Tecnologies de radiofreqüència (5)
Pràctiques externes III (4)Macroeconomia (4)
Màrqueting (4)Circuits de microones (4)
Comptabilitat (6)Desenvolupament de nous productes (4)
Finances (6)Direcció de projectes (6)
Intel·ligència, realitat i virtualitat (4) 
Administració i disseny de sistemes (6) 
Mineria de dades (5)