A La Salle R&D apostem per donar a les nostres àrees de recerca un enfocament clarament interdisciplinari i molt pràctic mitjançant el desenvolupament de tecnologies d’avantguarda.

Tecnologies d’Internet i d'Emmagatzematge

Dissenyem xarxes de nova generació per a la Internet del futur, el Fog Computing i la Internet of Things. Són conceptes que permeten la implantació de noves arquitectures de comunicació personalitzades i basades en el cloud híbrid amb ciberseguretat així com en sistemes d’emmagatzematge altament escalables.

Tecnologies Mèdia

Investiguem per aconseguir la interacció natural i sense fissures entre els éssers humans, les màquines i el seu entorn, tenint en compte aspectes com l’acústica i el processament de les senyals. A més, estudiem com millorar les experiències d’usuari a través de la gamificació.

Robòtica, Comunicacions i Anàlisi de Dades

Desenvolupem projectes de recerca dins l’àrea de la robòtica social orientada a l’educació i la teràpia.
Treballem el disseny electrònic de sistemes de comunicació a llarga distancia d’acord amb la regulació electromagnètica i realitzem l’anàlisi de dades a partir de la informació recollida per aquests sistemes.

Recerca en Arquitectura Integrada

Per tal de fomentar la innovació, integrem el disseny arquitectònic amb les aportacions de les tecnologies de la construcció, les anàlisis ambientals, les pràctiques de mapatge, la diagramació avançada, les tècniques de representació, els estudis socials o les eines de conceptualització, entre d’altres àrees de coneixement.

Emprenedoria i Innovació de Base Tecnològica

Investiguem per a empreses noves o existents tot el cicle des de la detecció de l’oportunitat fins el model de negoci, la gestió de la innovació dins l’organització, i l’impacte de la tecnologia als negocis. Des de l’estratègia a l’operativa amb un focus específic en gestió de projectes.

Technology Enhanced Learning

Examinem noves tecnologies i mètodes que millorin l’eficàcia i la democràcia de l’aprenentatge, l’aprenentatge col·laboratiu, i que ens permetin l’analítica i l’assistència en el procés d’aprenentatge.