Josep M. Santos, Director General de La Salle Campus Barcelona

La Salle és una institució paradigmàtica en la gestió del canvi des del nostre naixement fa més de 300 anys. Hem demostrat saber acompanyar les transformacions i el desenvolupament de la societat durant aquests tres darrers segles des de l’acció i la implicació, avaluant sempre les circumstàncies del moment i donant la millor resposta a partir dels nostres valors tot desplegant la nostra missió. Ara ens trobem en un punt d’inflexió en què les respostes a molts d’aquests reptes demanden certa urgència. 

Des de La Salle Campus Barcelona repensem el futur de l’educació universitària perquè repercuteixi en una millora integral del conjunt de la societat. A més de ser conscients de la necessitat de promoure un futur —i un present— sostenible i ecològic, hem passat a l’acció.  

El nostre compromís és amb els nostres estudiants i, a través d’ells, amb la societat, i per això seguim afavorint una educació universitària accessible i de qualitat per a tothom a través del nostre programa de beques i ajuts socials, del qual se’n beneficien pràcticament la meitat dels nostres nous estudiants de Grau i 1 de cada 3 estudiants del campus.  

Podem dir amb molt d’orgull que no parem de créixer. Durant el curs anterior, el 2021-2022, vam aconseguir sobrepassar la barrera dels 5.100 estudiants. Alhora, la nostra comunitat es fa més gran amb més educadors (tutors, professors, investigadors) i professionals que contribueixen i fan seva la nostra missió educativa, posant l’alumne en el centre. A més de ser més, som també més diversos i internacionals, un dels nostres grans objectius per donar resposta a aquest món global: comptem amb estudiants d’unes 90 nacionalitats diferents de diverses geografies.  

El nostre creixement és numèric, però sobretot en riquesa intel·lectual i transversalitat, pel que fa als nostres àmbits de coneixement. Estem molt contents que s’hagi completat la incorporació de la Facultat de Filosofia al nostre ecosistema de coneixement i la creació del Grau de l’àrea d’Enginyeria de la Salut, efectius amb l’inici de l’any acadèmic 2022-2023.  

Estem construint l’Interactive Arts & Science Laboratory (IASlab), un espai que volem que sigui una referència en l’anàlisi immersiva de la indústria audiovisual i multisensorial en continguts d’art i d’entreteniment digital. Serà un laboratori en el qual dialogarà tot el nostre ecosistema: recerca, acadèmia, empreses, startups i administracions. L’edifici serà sostenible i eficient energèticament i aprofitarà els recursos naturals. El desenvolupament d’aquest projecte ens enorgulleix especialment perquè ens converteix en l’única universitat privada beneficiària dues vegades dels fons europeus FEDER, després que se’ns concedissin per l’Internet of Things Institute of Catalonia, el nostre altre gran espai singular.  

Crec que és important ser optimista, però també caminar amb cautela i de la mà, sabent-nos adaptar als canvis. De fet, crec que l’esperança no ve sola, és quelcom que hem d’estimular plegats per contribuir millor al projecte comú. I això és atribuïble tant al campus com a la societat en general. Des de La Salle Campus Barcelona ens entusiasmem amb la importància de la nostra tasca: educar per transformar vides i treballar per construir un món més just i sostenible.  

Benvinguts a La Salle, benvinguts al nostre campus a Barcelona, benvinguts a la Universitat Ramon Llull. Desitjo que la teva navegació per aquesta pàgina web et permeti descobrir tot allò que cerques. Les portes del nostre campus estan sempre obertes. 

  

Josep M. Santos 

Director general de La Salle Campus Barcelona