A La Salle R&D ens centrem en la recerca aplicada per beneficiar la societat a curt i mitjà termini, fet que implica estar a l’avantguarda de la recerca a nivell internacional

Informe d'activitat investigadora 2013-19

A continuació, presentem un resum complet del treball de recerca i transferència de tecnologia realitzat per La Salle-URL durant el període 2013-19. L'informe reflecteix l'estructura de la recerca transdisciplinària de La Salle Universitat Ramon Llull, que abasta grups, línies i àrees de recerca; projectes cofinançats per institucions públiques i organismes privats, projectes de transferència de coneixement i tesis doctorals relacionades amb el treball de recerca.

Descarrega l'informe (versió en llengua anglesa)