Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Forma't amb un grau universitari referent a Espanya que et dóna atribucions professionals d Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitzat en Imatge i So

Difusió de TV

Descripció
En aquesta assignatura es donen les bases de la difusió de TV des de la vessant teòrica i pràctica.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
4
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Bases en televisió digital i vídeo digital

Objectius

Conèixer les característiques , estàndards i components que intervenen en el procés de radiodifusió i desplegament de senyal de TV.

Continguts

1. Distribució de TV
1.1 Teoria senyal i TDT (4 sessions)
1.2 La difusió comença a la continuïtat
1.3 Distribució basada en Broadcast
1.4 Distribució basada en Multicast i IPTV
1.5 Distribució Over The Top (Internet)
1.6 QoE

2. Edició de TV
2.1 Introducció a l’edició
2.2 Sistemes d’edició amb cintes
2.3 Gestió de Continguts
2.4 Emmagatzematge
2.5 Transcodificació
2.6 Identificació
2.7 Workflows de postproducció
2.8 Redacció digital

Pràctiques
P1. Mesurador de camp
P2. Entrenador de RF

Metodologia

Sessions teòriques, exercicis pràctics i pràctiques a laboratori.

Avaluació

Principalment l'avaluació consta de dos exàmens parcials i de la realització i lliurament de les pràctiques.

Criteris avaluació

Mitjana ponderada dels exàmens i les pràctiques

Bibliografia bàsica

Apunts i presentacions de diapositives disponibles al campus virtual de l'assignatura

Material complementari