El procés d'admissió i matrícula consta de 2 passos:

 1. Candidatura: has de fer la sol·licitud d'admissió al curs omplint el següent formulari online. Obligatòriament has d'adjuntar una còpia del document oficial d'identitat o passaport i el CV actualitzat.

           Les candidatures s'avaluen per rigorós ordre de recepció i el nombre de places és limitat.

        2. Documentació i matrícula: has de realitzar el pagament amb targeta de crèdit o a través de transferència bancària.

En un marge d'entre 24-48 hores, t'enviarem l'usuari i contrasenya amb els quals podràs accedir al Campus Virtual - eStudy, on trobaràs tot el material, recursos i activitats de suport que s'aniran realitzant durant el curs.

PROGRAMA DE FINANÇAMENT DE CURSOS 

Els descomptes aplicables són acumulables, sempre que no superin el 20%. És possible aplicar a descompte i fraccionar el pagament simultàniament: 

Descomptes Pagament Avançat 

 • Si realitzes el pagament de la matrícula o de la primera quota del curs 3 mesos abans del seu inici, apliquem un 15% de descompte

 • 2 mesos abans de l'inici, apliquem un 10% de descompte

 • 1 mes abans de l' inici, apliquem un 5% de descompte

Descompte Alumni 

 • Els antics alumnes de La Salle Campus Barcelona, així com de qualsevol altre centre de La Salle al món, es beneficien d'un 10% de descompte en la matrícula. 

Descompte Conveni Corporate 

 • 15% de descompte a les empreses i col·lectius professionals que hagin signat conveni de col·laboració amb FUNITEC-La Salle. 

 • Descompte a empreses que vulguin inscriure diversos participants al mateix curs o en diversos cursos dins del mateix any acadèmic. Fins a un 20% segons el nombre d'inscrits. Per a grups de 8 persones o més podem oferir l'opció de formació a mida. 

Descompte Social 

 • Un 20% de descompte a professionals autònoms que han vist afectada la seva activitat econòmica i a treballadors en situació d'atur o ERTE. 

 • Las persones amb una discapacitat del 33% o superior disposen d'un 25% de descompte

Stay With Us 

 • Si estàs realitzant un curs i en finalitzar decideixes seguir especialitzant-te pots beneficiar-te d'un 20% de descompte en la segona formació. 

Pagament fraccionat 

 • És possible fraccionar el pagament d'un curs en quotes mensuals sempre que l'última quota s'aboni un mes abans de la finalització del programa (sense aplicar cap tipus d'interès).  

Condicions generals per a les baixes i devolucions

La comunicació de la baixa a un programa s'haurà d'indicar 30 dies abans de l'inici de la formació en què està matriculat. En aquest cas, l’alumne podrà sol·licitar la devolució de les quantitats abonades.

Si la comunicació de la baixa es produeix el període comprès entre 30 dies abans de l’inici del programa o bé durant el curs no es tornarà l’import de cap de les quantitats abonades fins al moment.

Únicament es realitzarà devolució de reserva de plaça en els casos específics següents:

 • Denegació del visat d'estudis: la reserva de plaça serà reemborsada, excepte 100 EUR en concepte de gestió de despeses administratives. S'exigeix la presentació de documentació que n'acrediti la denegació.
 • Si el curs és cancel·lat: la totalitat de la reserva de plaça serà reemborsada.

FORMACIÓ BONIFICABLE PER A EMPRESES 

Els nostres cursos són bonificables mitjançant crèdit formatiu per FUNDAE, Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació. 

La Salle-URL és proveïdora de formació acreditada per FUNDAE i proporcionem tota la informació necessària perquè puguis tramitar i gestionar la bonificació amb aquesta entitat. 

Departament d'Admissions

Sant Joan de La Salle, 42
08022 Barcelona
+34 93 290 23 52
Correu electrònic: cursos@salleurl.edu