El procés d'admissió i matrícula consta de 2 passos:

 1. Candidatura: has de fer la sol·licitud d'admissió al curs omplint el següent formulari online. Obligatòriament has d'adjuntar una còpia del document oficial d'identitat o passaport i el CV actualitzat.

           Les candidatures s'avaluen per rigorós ordre de recepció i el nombre de places és limitat.

        2. Documentació i matrícula: has de realitzar el pagament amb targeta de crèdit o a través de transferència bancària.

En un marge d'entre 24-48 hores, t'enviarem l'usuari i contrasenya amb els quals podràs accedir al Campus Virtual - eStudy, on trobaràs tot el material, recursos i activitats de suport que s'aniran realitzant durant el curs.

PROGRAMA DE FINANÇAMENT DE CURSOS 

Els descomptes aplicables són acumulables, sempre que no superin el 20%. És possible aplicar a descompte i fraccionar el pagament simultàniament: 

Descomptes Pagament Avançat 

 • Si realitzes el pagament de la matrícula o de la primera quota del curs 3 mesos abans del seu inici, apliquem un 15% de descompte

 • 2 mesos abans de l'inici, apliquem un 10% de descompte

 • 1 mes abans de l' inici, apliquem un 5% de descompte

Descompte Alumni 

 • Els antics alumnes de La Salle Campus Barcelona, així com de qualsevol altre centre de La Salle al món, es beneficien d'un 10% de descompte en la matrícula. 

Descompte Conveni Corporate 

 • 15% de descompte a les empreses i col·lectius professionals que hagin signat conveni de col·laboració amb FUNITEC-La Salle. 

 • Descompte a empreses que vulguin inscriure diversos participants al mateix curs o en diversos cursos dins del mateix any acadèmic. Fins a un 20% segons el nombre d'inscrits. Per a grups de 8 persones o més podem oferir l'opció de formació a mida. 

Descompte Social 

 • Un 20% de descompte a professionals autònoms que han vist afectada la seva activitat econòmica i a treballadors en situació d'atur o ERTE. 

 • Las persones amb una discapacitat del 33% o superior disposen d'un 25% de descompte

Stay With Us 

 • Si estàs realitzant un curs i en finalitzar decideixes seguir especialitzant-te pots beneficiar-te d'un 20% de descompte en la segona formació. 

Pagament fraccionat 

 • És possible fraccionar el pagament d'un curs en quotes mensuals sempre que l'última quota s'aboni un mes abans de la finalització del programa (sense aplicar cap tipus d'interès).  

Finançament Extern - FINTONIC

A La Salle tenim acords concertats amb entitats financeres que atorguen préstecs d'estudis en condicions molt avantatjoses.

A Fintonic t'ajuden a trobar el finançament a la teva mida. És una companyia 100% digital que col·labora amb diverses entitats per oferir-te les millors opcions de préstecs per als teus estudis de Professional & Executive Education.

Sol·licita el teu finançament Fintonic.
Oficina a Carrer Orense, 12 – Madrid
Correu electrònic: ayuda@fintonic.com
Telèfon: +34 919 01 70 53

Dret de desistiment

El contracte de prestació de serveis de formació regulat en les presents Condicions Generals s'entendrà celebrat en la data en què es formalitzi la reserva de plaça o, en cas de no produir-se aquesta reserva, en la data en què formalitzi la matrícula. 

El/la candidat/a disposarà d'un termini de catorze (14) dies naturals des de la celebració del contracte de prestació de serveis per a desistir del mateix sense cap penalització, sempre que no hagués començat la impartició del programa acadèmic en què s'hagi matriculat, i en aquest cas es descomptarà de l'import a reemborsar el corresponent als dies que s'hagi impartit el programa. 

Els/as candidats/as que desitgin comunicar el seu desistiment hauran de fer-ho per escrit, dins de l'esmentat termini, manifestant inequívocament el seu desig de desistir mitjançant la remissió del formulari de desistiment, a l'atenció de FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA (FUNITEC), C/ Sant Joan de La Salle, núm. 42, 08022 Barcelona, o per correu electrònic a admin_postgraduate@salle.url.edu

Una vegada exercit correctament el dret de desistiment per el/la candidat/a, es procedirà al reemborsament de les quantitats abonades amb dret a devolució per transferència bancària, en el termini màxim de trenta (30) dies naturals a comptar des de la recepció del formulari de desistiment. 

Condicions generals per a les baixes i devolucions

El/la candidat/al fet que desitgi ser baixa fora del termini de desistiment, haurà de sol·licitar-lo en el període de trenta (30) dies abans de l'inici del programa en el qual estigui matriculat. En aquest cas, l'alumne podrà sol·licitar la devolució de les quantitats abonades. 

La reclamació de qualsevol devolució econòmica fora del termini de desistiment haurà de realitzar-se fins a trenta (30) dies abans de l'inici del programa o bé durant el curs no es retornarà l'import de cap de les quantitats abonades fins al moment. 

Únicament es realitzarà devolució de reserva de plaça en els casos específics següents:

 • Denegació del visat d'estudis: la reserva de plaça serà reemborsada, excepte 100 EUR en concepte de gestió de despeses administratives. S'exigeix la presentació de documentació que n'acrediti la denegació.
 • Si el curs és cancel·lat: la totalitat de la reserva de plaça serà reemborsada.

FORMACIÓ BONIFICABLE PER A EMPRESES 

Els nostres cursos són bonificables mitjançant crèdit formatiu per FUNDAE, Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació. 

La Salle-URL és proveïdora de formació acreditada per FUNDAE i proporcionem tota la informació necessària perquè puguis tramitar i gestionar la bonificació amb aquesta entitat. 

Departament d'Admissions

Sant Joan de La Salle, 42
08022 Barcelona
+34 93 290 23 52
Correu electrònic: cursos@salleurl.edu