Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Forma't per ser un enginyer expert en Xarxes i Tecnologies d'Internet i assoleix alhora les certificacions oficials de CCNA i CCNP

Nid: 1507
Pla d'estudis
Optatives
Semestre 1Semestre 2
Laboratori de mesures electròniques (6)
Col·laboració departamental IX (16)
Disseny i usabilitat II (5)
Laboratori de comunicacions (4)
Programació avançada i estructura de dades (8)
Col·laboració departamental VIII (16)
Llenguatge audiovisual (5)
Bases de dades (5)
Fonaments d'acústica i àudio (6)
Producció de videojocs (6)
Projectes en robòtica (9)
Col·laboració departamental VII (8)
Introducció a la robòtica (3)
Producció de vídeo i àudio (4)
Animació 3D (5)
Producció multimèdia I (4)
Sensors (3)
Producció multimèdia II (6)
Processament digital del senyal (4)Circuits integrats programables (3)
Pràctiques externes II (4)Fotografia digital (3)
Projectes en arquitectura distribuïda (4)Llenguatges de programació (6)
Metodologia del software I (4)Equipament de vídeo (4)
Pràctiques externes III (4)Mètodes i eines de decisió (4)
Arquitectura de computadors (5)Col·laboració departamental IV (4)
Sistemes d'informació (4)Col·laboració departamental VI (4)
Dramatúrgia audiovisual (3)Comercialització (3)
Mineria de dades (5)Circuits de microones (4)
Vendes (4)Projectes de programació II (4)
Negoci internacional (5)Intel·ligència artificial aplicada a la robòtica (3)
Programació de dispositius mòbils (4)Música i efectes sonors (4)
Automàtica i domòtica (5)Expressió artística (2)
Col·laboració departamental I (4)Estratègia de negocis (3)
Vídeo digital (4)Desenvolupament de nous productes (4)
Gestió de màrqueting (4)Teoria de circuits (4)
Processament d'àudio i parla (4)Sistemes de control (3)
Antenes (3)Software ràdio (3)
Televisió interactiva (3)Síntesi d'imatges (5)
Programació de gràfics 3D (5)Sistemes basats en el coneixement (4)
Electrònica de potència (4)Tecnologies de radiofreqüència (5)
Animació de personatges (4)Direcció d'equips i organitzacions (4)
Màrqueting (4)Macroeconomia (4)
Metodologia del software II (4)Sistemes operatius avançats (4)
Projectes de programació I (3)Col·laboració departamental II (4)
Robòtica assistencial (4)Col·laboració departamental III (4)
Microeconomia (4)Processament digital de la imatge (4)
Comptabilitat (6)Direcció de projectes (6)
Intel·ligència, realitat i virtualitat (4) 
Operacions, producció i compres (4) 
Compatibilitat electromagnètica (3) 
Sistemes de navegació (4) 
Col·laboració departamental V (4) 
Finances (6) 
Acústica arquitectònica (4)