Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Forma't per ser un enginyer expert en Xarxes i Tecnologies d'Internet i assoleix alhora les certificacions oficials de CCNA i CCNP

Vídeo digital

Descripció
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius
Continguts

T TEÒRICA:

Tema 1: Senyal de video en banda base

1.1. Senyal de video compost
1.1.1. Codificadors PAL i NTSC
1.1.2. Mesures en video compost

1.2. Senyal de vídeo en components
1.2.1. Senyals YUV i GBR
1.2.2. Mesures de video en components

1.3. Senyal de vídeo digital
1.3.1. Generació senyal SDI
1.3.2. Formats: HDTV 1080, HDTV 720
1.3.3. HD-SDI
1.3.4. Codificador SDI
1.3.5. AES/EBU
1.3.6. Ancillary Data
1.3.7. Audio embedded
1.3.8. ITU-R BT 2020 UHDTV

Tema 2: Compressió de vídeo

2.1 Introducció a les tècniques de compressió de vídeo
2.1.1 Compressió sense pèrdues
2.1.1.1 Variable length code (VLC). Codi Huffman
2.1.1.2 Codificació Lempel-Ziv
2.1.1.3 Codificació aritmètica
2.1.2 Mètodes predictius
2.1.2.1 Codificació predictiva amb pèrdues. DPCM
2.1.2.2 Quantificació
2.1.2.3 Quantificació Vectorial
2.1.3 Mètodes transformats
2.1.3.1 Transformades unitàries
2.1.3.2 Transformada Karhunen-Loève
2.1.3.3 Discrete Fourier Transform (DFT)
2.1.3.4 Discrete Cosine Transform (DCT)
2.1.3.5 Transformades Bi-dimensionals 2D DCT
2.1.3.6 Codificació Sub-banda. EZW

2.2 Codificació d’Imatge
2.2.1 JPEG sense pèrdues
2.2.2 JPEG amb pèrdues
2.2.3 JPEG-2000

2.3 Fonaments de la codificació de vídeo
2.3.1 Codificació Híbrida
2.3.2 Estimació de moviment i compensació

2.4 Estàndards de compressió de vídeo
2.4.1 Organismes d’estandarització de codificació de vídeo
2.4.2 H.120, H.261
2.4.3 MPEG-1 i MPEG-2
2.4.4 MPEG-4 Visual
2.4.5 MPEG-4 Part 10 AVC/H.264
2.4.6 VC-1
2.4.7 Dirac
2.4.8 MPEG-HEVC/H.265

2.5 Mesures de qualitat de vídeo
2.5.1 Mesures objectives
2.5.2 Mesures subjectives

2.6 Compressió d’àudio
2.6.1 Codificació d’àudio perceptual
2.6.2 MPEG-1 Layer I & II
2.6.3 Layer 3 (mp3)
2.6.4 Audio multi-canal

Tema 3: Contenidors de vídeo

3.1 MPEG-2 Systems
3.1.1 Elementary Streams (ES)
3.1.2 Sincronització
3.1.3 Packetized Elementary Stream (PES)
3.1.4 Program Stream (PS)
3.1.5 Transport Stream (TS)
3.1.6 Program Specific Information (PSI)
3.1.7 Service Information (DVB-SI)
3.1.8 DVB Subtitling
3.1.9 Mesures sobre Transport Stream (ETR 290).
3.1.10 Transmissió de dades sobre Transport Stream
3.1.11 Hybrid Broadcast-Broadband TV (HbbTV)
3.1.12 Accés condicional DVB-CA
3.1.13 Symulcript i Multicrypt

3.2 Altres contenidors:
3.2.1 ISO base Media File format
3.2.2 Material exchange Format: MXF

Tema 4: Video sobre IP

4.1 Progressive download

4.2 Streaming
4.2.1 Unicast vs multicast
4.2.2 Protocols RTP / RTCP
4.2.3 RTSP i SDP
4.2.4 Arquitectures streaming. CDNs
4.2.5 Peer-2-peer (p2p)
4.2.6 Problemes del Video sobre IP

4.3 HTTP Streaming adaptatiu (OTT)
4.3.1 HLS
4.3.2 MPEG-DASH

PART PRÀCTICA:

Els alumnes hauran de realitzar quatre pràctiques consistents en:

1. Mesures en banda base
2. Compressió de vídeo
3. MPEG-2 Sistemes
4. IPTV i OTT

Metodologia

1. Exposició dels continguts en classe magistral

El professor imparteix al llarg del curs els conceptes teòrics de l'assignatura mitjançant classes magistrals. En aquestes classes el professor també resol exercicis d'aplicació directa dels conceptes explicats

2. Realització de pràctiques al laboratori

Es duran a terme tres pràctiques per tal d'assolir amb més profunditat els conceptes explicats a classe.

Avaluació

L'assignatura alterna classes teòriques i pràctiques d'una forma integrada.

La part teòrica s'avalua de la següent forma:

- Examen del punt de control (no alliberatori) PC
- Examen de final Ex.

Nota teoria = 0,7 Ex + 0,3 PC

Les pràctiques s'efectuen en grups de dues persones i en quatre etapes al final de cada tema. Cada pràctica consisteix en tres sessions que s'efectuen dins de la mateixa setmana (ocupant hores de teoria + hora de pràctiques). Per cada pràctica hi haurà:

- Memòria de la pràctica (Mx)
- Examen/entrevista al final de les pràctiques (Entx)

La nota de cada pràctica serà Px = (Mx + Entx)/2

La nota final de pràctiques Pract = (P1 + P2 + P3 + P4)/4

cal que les pràctiques estiguin totes aprovades individualment i una assistència a classes de pràctiques de de més del 75%.

La nota final de l'assignatura serà:

Nota final = 0,6 Teoria + 0,4 Pract

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Apunts de classe

Material complementari