Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Forma't per ser un enginyer expert en Xarxes i Tecnologies d'Internet i assoleix alhora les certificacions oficials de CCNA i CCNP

Negoci internacional

Descripció
El curs es una introducció a la globalització dels negocis internacionals, un control de les diverses diferencies politiques, econòmiques, culturals i legals en els diferents països de les diverses regions del mon, la teoria de comerç internacional, inversió estrangera directa, l´ integració econòmica regional, els intercanvies estrangers i el sistema monetari global, un control de les estratègies globals que es deuen considerar al entrar a un mercat estranger, el desenvolupament de productes en el context global i la gestió de les operacions globals.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Els objectius del curs son:
1. Introduir als estudiants als temes d´actualitat en els negocis internacionals que il-lustra els desafiaments únics que afronten els managers en un entorn internacional
2. Cobrir una amplia gama de temes de negocis internacionals des de un interdisciplinari punt de vista i fent importància en les principals preocupacions de les multinacionals i corporacions globals
3. Ajudar a l´estudiant a desenvolupar una perspectiva vertaderament global en lloc de nomes un punt de vista
4. Ajudar a l´estudiant a integrar el seu pensament a unes dimensions socials importants de la diversitat, preocupacions ambientals, l´ètica i el canvi tecnològic.
5. Desenvolupar els coneixements i habilitats per analitzar les variables culturals i el seu impacte en els negocis internacionals

Continguts

A continuació es pot trobar un calendari, subjecte a canvis si es necessari.
Tema 1: introducció a fer negocis en un mercat global
Tema 2: les diferencies entre països
Tema 3: les diferencies entre països
Cas: l´Índia en moviment
Tema 4: les negociacions internacionals
Cas: viatge a Sakhalin
Tema 5: comerç internacional
Tema 6: l´economia política de comerç internacional
Cas: China i WTO
Tema 7: integració regional
Tema 8: examen parcial
Tema 9: les estratègies internacionals
Cas: CEMEX: projecte d´internalització
Tema 10: les estratègies internacionals
Cas: P&G Japó: els projecte de globalització SK-II
Tema 11: introducció als mercats estrangers i els mètodes d´ingressos
Tema 12: gestió internacional de filials
13: presentació i treball final
14: presentació i treball final
15: examen final

Metodologia

El curs esta orientat a un aprenentatge individual i grupal. Utilitzarem:
- Casos per discutir. El mètode dels casos s´utilitza en les escoles de negoci per millor el procés d´aprenentatge en la formació. Els casos han sigut escollits per la seva relació amb els temes del curs. S´espera que els alumnes es preparin i participin activament en es discussions en classe. Però llegir i preparar-se no es suficient, els alumnes estan obligats a contribuir en les intervencions dels grups i durant les sessions. Per últim, com un recordatori, el procés d´aprenentatge sota el mètode dels casos requereix d´una participació activa i discussió profunda.
- Discussions sobre els conceptes a classe. L´objectiu es presentar i discutir col-lectivament els marc conceptuals i les eines que constitueixen el curs. Es facilita el procés de discussió i es remarquen els conceptes i les lliçons claus. Encara que cada estudia es responsable de formar la seva pròpia síntesis en relació a les lectures, asistencia, participació i discussions a classe. Per un correcte seguiment del curs els estudiant hauran de llegir i preparar les lectures assignades abans de les classes. El contingut del curs esta estructurat en seqüència, sent cada sessió la continuació de l´anterior. Per aquest motiu es molt important que els estudiants es preparin cada sessió i vagin a classe.

Avaluació

La qualificació final consta de 4 parts:
- Assistència: 10% Si falta a 10 classes, suspendrà automàticament el curs
- Participació activa en el procés d´aprenentatge a traves de la contribució: això tindrà una influencia positiva en la qualificació final, des de un punt de vista de 0,25 a 1 punt
- 1 treball individual 20%
- 1 projecte en grup 30%
- Examen final 40%

Treball individual:
- Imagina que tens €1.000.000, i que els pot invertir com a cartera en un mercat de divises durant un període de 4 setmanes. Tindrà un mínim de 5 monedes. Utilitzi la fulla de treball d´etudy, identifiqui la seva inversió per escrit, donant tipus d´interès en aquell moment, i presentar la fulla de càlcul a estudy el 10 d´octubre. Expliqui el raonament de la selecció de les monedes comprades, i demostrar que s´ha investigat
- El 9 de novembre, canviar les monedes estrangeres a euros i calcular el valor, quant ha fet o quant a perdut. Utilitzi la fulla de treball proporcionada per fer els càlculs
- El 14 de novembre, presentarà la segona part del treball a estudy, explicant breument les raons per les quals la seva moneda a perdut o guanyat valor, i les reflexions de la inversió

Projecte de grup:
Els estudiants estan obligats a participar en aquest projecte. La classe es divideix en grups de 4. Els estudiants poden formar els seus propis grups, però els alumnes que no han sigut escollits seran assignats pel professor.
Cada grup escollirà un país i el grup haurà de fer un informe sobre el país per una empresa que tingui la intenció de fer negocia salla.
- L´informe deu contenir la informació descriptiva com l´estructura política i l´estabilitat, les dades de població, religió i ètnics, informació de la moneda, dades lingüístiques i educatives, i altre informació rellevant per entrar en el mercat del país d´acollida. L´informe deu identificar els problemes claus actuals i com podria afectar algú que es plantegi la idea de fer negoci en aquell país.
- Durant l´últim dia, es requerirà que cada grup faci una presentació de 15-20 minuts a la classe sobre els seu informe, i la classe assumirà el paper de un comitè executiu d´una empresa i participarà en les presentacions fent preguntes per comprovar les dades i les recomanacions de l´informe.
L´informe no deu tenir mes de 15 pagines. Els informes es rebran fins l´ultima setmana del curs (e-mail a kgurses@salle.url.edu o bguclu@salleurl.edu. Per la presentació final s´assignarà data i hora.
Política d´examen de recuperació:
Els alumnes suspesos hauran de fer l´examen de recuperació. L´examen de recuperació formarà el 100% de la nota final. Però, la qualificació final no superarà mes d´un 6.

Criteris avaluació

Criteris d´avaluació
Llibre de text:
Charles W.L. Hill International Business. 9th edition 2013.

Bibliografia bàsica

Lectures
A mes dels casos de classe, s´oferiran lectures. Les lectures i treball s´entregaran a classe. També es pot demanar buscar lectures a la biblioteca

Material complementari

No hi ha informació disponible