Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Forma't per ser un enginyer expert en Xarxes i Tecnologies d'Internet i assoleix alhora les certificacions oficials de CCNA i CCNP

Entrepreneurship and Innovation

Descripció
Aquest curs introdueix l'art i la ciència d'iniciar una nova empresa, des de la generació d'idees fins a l'anàlisi de models de negoci. Començareu a generar idees per a una nova oportunitat de negoci. Tot i això, tingueu en compte que les empreses emergents amb més èxit canvien les seves idees de negoci diverses vegades des de la idea inicial, després de recollir nova informació sobre allò que realment volen/necessiten els seus clients, així com del que estan disposats a pagar. En la segona etapa, es desenvoluparan les idees generades fins que arribin a hipotètics models de negoci i es posaran a prova les hipòtesis definides per les interaccions amb possibles clients, socis i proveïdors. Basant-vos en aquestes interaccions, analitzareu el model de negoci de cada sessió perquè resolgui un problema real per a clients reals. A més de les explicacions del professor en cada sessió i la realització d’un projecte, també tindreu lectures, tutories i exercicis al llarg del semestre.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
4
Crèdits
3.00
Coneixements previs
Objectius

Al final del curs, els estudiants desenvoluparan habilitats en:

• Comprensió del procés emprenedor.
• Identificar, desenvolupar, avaluar i explicar noves idees.
• Desenvolupar consciència sobre les possibilitats i limitacions dels diferents models de negoci.
• Comprendre com s’utilitzen les metodologies inicials de desenvolupament i desenvolupament de clients per analitzar idees de negoci.
• Potenciar la sensibilitat i les habilitats a l’hora de debatre sobre les necessitats financeres d’un nou projecte empresarial.
• Descobriment i validació del client: proveu les hipòtesis del model de negoci inicial per arribar al vostre primer pivot.

Continguts

A continuació, es mostren els descriptors de contingut inclosos al pla d'estudis de l'assignatura:

• Innovació, què, per què i quan.
• Organitzar la innovació i l’emprenedoria.
• Crear innovació des de qualsevol punt de partida.
• Desenvolupament de nous productes i serveis.
• Creació i intercanvi de coneixement, propietat intel·lectual.
• Innovació discontínua.
• Emprenedoria social i innovació.
• Innovació per al creixement i la sostenibilitat.
• Innovació, globalització i desenvolupament.
• Com realitzar els passos, accedir a l'acció.

Metodologia

L'assignatura basa l'aprenentatge en les següents metodologies docents:

D1. Classes teòriques: exposició de conceptes teòrics per part del professor per tal d’obtenir els coneixements de l’alumne. El professor pot proporcionar materials i l'estudiant pot prendre notes i/o completar materials de suport. L’alumne pot intervenir per resoldre dubtes i / o per respondre a les preguntes que li faci el professor.

D2. Classes de problemes i exercicis: resolució de problemes i/o presa de decisions amb els coneixements apresos. El professor pot convidar l'estudiant a participar a classe per tal d'avaluar l'adquisició i/o interpretació dels conceptes exposats.

Més específicament:

A. Tasques de lectura: llegiu les tasques de text abans de la classe i prepareu-vos per debatre el material de text, responent oralment a les preguntes de l’instructor amb idees i pensaments ben organitzats.
B. Assistència a classe: s’espera que assistiu a cada període de classes, que vingueu a temps i que romangueu el període complet de la classe o que se us consideri absent. Sou responsable de tot el material del curs perdut per absència. L’instructor no proporciona notes de classe per a les classes perdudes.
C. El projecte principal sobre el qual treballarem al llarg del curs és generar idees per a una nova posada en marxa de tecnologia, desenvolupar el model de negoci per a la posada en marxa i recopilar informació dels possibles grups d'interès per millorar i canviar el model de negoci basat en aquests comentaris. . Cada equip de 3-5 estudiants comptarà amb el suport del vostre tutor que us orientarà en el desenvolupament i la iteració del model de negoci. Enviareu 4 tasques i realitzareu presentacions informals al llarg del curs per demostrar el vostre progrés
D. Esrealitzaran dues presentacions orals, una a meitat de semestre i l’altra al final del curs.

Avaluació

La nota final de l'assignatura es calcula segons l'expressió:

NFinal = 0,50*Projecte + 0,40*Presentacions + 0,10*AssistènciaIParticipació

Per poder aplicar aquesta mitjana, Nproject i Npresentations han de ser iguals o superiors a 5. En cas contrari, no es calcula la mitjana i no s'aprova l'assignatura. El càlcul individual és el següent:

• Si la nota de les presentacions orals (Npresentations) no s’aprova en convocatòria ordinària (final del 2n semestre), al juliol es fa una presentació oral de recuperació.
• Si la nota del projecte (Nproject) no s’aprova en convocatòria ordinària (final del segon semestre), al juliol hi ha l’opció de presentar el projecte per recuperar la nota. Cal considerar que es redueix la nota màxima que es pot obtenir en convocatòria extraordinària.

Criteris avaluació

No hi ha informació disponible

Bibliografia bàsica

1. Osterwalder, A and Pigneur, Y (2010) Business Model Generation, John Wiley & Sons. ISBN: 978-0470- 87641-1.
2. Blank, S (2005) The Four Steps to The Epiphany, Cafepress.com. ISBN: 978-0976470700.
3. Mullins, R. and Komisar, R. (2009) Getting to Plan B, Harvard Business Press. ISBN: 978-1-4221-2669-1.

Material complementari

No hi ha informació disponible