Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Forma't per ser un enginyer expert en Xarxes i Tecnologies d'Internet i assoleix alhora les certificacions oficials de CCNA i CCNP

Expressió artística

Descripció
L'assignatura d'Expressió artística té com a objectiu l'aprenentatge del llenguatge visual com a codi per a elaborar missatges visuals de qualitat. Aporta a l'alumne els conceptes teòrics bàsics per a la comprensió lectora de la imatge. Proposa exercicis per a la assimilació dels conceptes, i fomenta la pràctica i exposició de l'anàlisi crítica de la imatge.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
2.00
Coneixements previs

No són necessaris

Objectius

• Comprendre la diferència entre l'art i disseny.
• Conèixer les diferents eines de: elements i principis de l'art i disseny.
• Saber reconèixer i identificar els seus significats i efecte.
• Poder aplicar aquestes eines en una sèrie de dinàmiques, memòries i pràctica final (presentació oral).
• Poder construir diverses iteracions en cada dinàmica per després refinar les idees amb les mateixes eines.
• Aprendre a manipular aquestes eines de manera tangible limitant l'ús digital per entrenar l'ull i la qualitat manual
d'expressió.
• Aprendre a rebre i aportar crítica constructiva davant la classe.
• Finalment, aplicar aquestes eines en les pràctica final de construir un una obra que relati, narri i expressi un
missatge, de manera clara i memorable.
• Poder expressar la inspiració i missatge de l'obra tant per si mateixa com oral.
• Col·laborar de manera creativa en grup cap a un mateix objectiu a través de tot el semestre.

Els resultats d'Aprenentatge d'aquesta assignatura són:
RA.01 Es disposa dels coneixements bàsics i necessaris sobre elements d'art i disseny, així com la capacitat de
traslladar-los a la pràctica, analitzant-los adequadament. (GM)
RA.02 Es pot analitzar la construcció d' una narració dins de l'àmbit audiovisual, incloent-se el cinema, el vídeo,
l'interactiu Multimèdia i la publicitat, principalment. (GM)

Continguts

A través de les diferents presentacions es veurà cobert aquests següents temes teòrics, alguns en més profunditat que
d'altres.

1. Expressivitat
2. Teoria d'Art i Disseny
3. Elements i principis d'Art i Disseny
4. Moviments artístics
5. Psicologia i teoria de la color, formes i llum
6. Ús de Materials
7. Trobant la inspiració al nostre voltant
8. Llenguatge audiovisual

Metodologia

La metodologia d'aprenentatge és directament la pràctica física de la creació artística on els estudiants hauran
d'utilitzar les diferents eines i materials que artistes visuals utilitzen de manera anàloga. Es requereix que els
estudiants experimentin i tinguin l'experiència física de creació tant a nivell individual com d'equip (si ho permet la
situació sanitària, sinó será individual)

Avaluació

La nota final de l'assignatura es calcularà a partir dels diferents treballs lliurats, tant per eStudy com en persona.
Aquest curs no té examen de semestre. Per aprovar el semestre han de tenir un mínim de 5.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

ARNHEIM, Rudolph. Arte y percepción visual. Ed. Alianza Forma.
DONDIS, D. A. La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Editorial Gustavo Gili Diseño.
LUPTON, E. Diseño gráfico: Nuevos fundamentos. Editorial Gustavo Gili.
MULLER-BROCKMANN. Sistemas de retículas. Editorial Gustavo Gili.
WONG, Wucius. Principios del diseño en color. Diseñar con colores electrónicos. Ed. Gustavo Gili Diseño.

Material complementari