Grau en Enginyeria Electrònica - Menció en Robòtica

Especialitza't en una titulació enfocada al camp de la robòtica aplicada a sectors com el social, l'educatiu, el terapèutic o l'assistencial. Amb aquesta titulació et formaràs en una especialització amb un 100% d'ocupabilitat

Nid: 490
Pla d'estudis
Optatives
Semestre 1Semestre 2
Laboratori de comunicacions (4)
Producció multimèdia II (6)
Projectes en robòtica (9)
Fonaments d'acústica i àudio (6)
Llenguatge audiovisual (5)
Animació 3D (5)
Bases de dades (5)
Producció de vídeo i àudio (4)
Producció de videojocs (6)
Tecnologies de xarxes d'ordinadors (6)
Producció multimèdia I (4)
Programació avançada i estructura de dades (8)
Introducció a la robòtica (3)
Laboratori de telemàtica (6)
Disseny i usabilitat II (5)
Antenes (3)Música i efectes sonors (4)
Vendes (4)Estratègia de negocis (3)
Intel·ligència, realitat i virtualitat (4)Fotografia digital (3)
Compatibilitat electromagnètica (3)Equipament de vídeo (4)
Metodologia del software II (4)Direcció d'equips i organitzacions (4)
Televisió interactiva (3)Macroeconomia (4)
Programació de gràfics 3D (5)Sistemes operatius avançats (4)
Comunicacions per a entorns hostils (3)Intel·ligència artificial aplicada a la robòtica (3)
Mineria de dades (5)Tendències en robòtica (4)
Projectes en arquitectura distribuïda (4)Gestió i planificació de xarxes (2)
Vídeo digital (4)Mètodes i eines de decisió (4)
Comptabilitat (6)Desenvolupament de nous productes (4)
Processament d'àudio i parla (4)Software ràdio (3)
Pràctiques externes III (4)Col·laboració departamental II (4)
Màrqueting (4)Col·laboració departamental III (4)
Sistemes d'informació (4)Expressió artística (2)
Dramatúrgia audiovisual (3)Seguretat en les TIC (4)
Col·laboració departamental I (4)Comunicacions digitals (4)
Animació de personatges (4)Circuits de microones (4)
Arquitectura de computadors (5)Sistemes basats en el coneixement (4)
Sistemes de navegació (4)Projectes web II (5)
Robòtica assistencial (4)Processament digital de la imatge (4)
Pràctiques externes II (4)Xarxes sense fils (4)
Gestió de màrqueting (4)Llenguatges de programació (6)
Negoci internacional (5)Síntesi d'imatges (5)
Projectes web I (4)Direcció de projectes (6)
Xarxes de banda ampla de nova generació (3) 
Comunicacions òptiques (4) 
Microeconomia (4) 
Finances (6) 
Administració i disseny de sistemes (6) 
Acústica arquitectònica (4)