Grau en Enginyeria Informàtica

Estudia Enginyeria Informàtica a La Salle i seràs un professional capaç de treballar amb les últimes tecnologies i nous productes, dissenyant, implementant i mantenint sistemes informàtics per a qualsevol sector d'activitat econòmica

Nid: 487
Pla d'estudis
Optatives
Semestre 1Semestre 2
Producció de vídeo i àudio (4)
Producció multimèdia I (4)
Fonaments d'acústica i àudio (6)
Col·laboració departamental IX (16)
Producció multimèdia II (6)
Laboratori de comunicacions (4)
Física (6)
Laboratori de mesures electròniques (6)
Tecnologies de xarxes d'ordinadors (6)
Llenguatge audiovisual (5)
Sensors (3)
Col·laboració departamental VII (8)
Col·laboració departamental VIII (16)
Producció de videojocs (6)
Disseny i usabilitat II (5)
Electrònica analògica (8)
Animació 3D (5)
Laboratori de telemàtica (6)
Projectes en robòtica (9)
Introducció a la robòtica (3)
Senyals i sistemes de transmissió (6)
Antenes (3)Circuits integrats programables (3)
Compatibilitat electromagnètica (3)Col·laboració departamental III (4)
Televisió interactiva (3)Expressió artística (2)
Pràctiques externes III (4)Desenvolupament de nous productes (4)
Animació de personatges (4)Equipament de vídeo (4)
Comunicacions per a entorns hostils (3)Tecnologies de radiofreqüència (5)
Comptabilitat (6)Simulació física (6)
Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions (4)Fotografia digital (3)
Mercat i serveis de telecomunicacions (1)Música i efectes sonors (4)
Comunicacions òptiques (4)Comunicacions digitals (4)
Vídeo digital (4)Mètodes i eines de decisió (4)
Màrqueting (4)Estratègia de negocis (3)
Intel·ligència, realitat i virtualitat (4)Col·laboració departamental II (4)
Dramatúrgia audiovisual (3)Col·laboració departamental IV (4)
Propagació electromagnètica (4)Gestió i planificació de xarxes (2)
Microeconomia (4)Direcció d'equips i organitzacions (4)
Finances (6)Macroeconomia (4)
Processament digital del senyal (4)Xarxes sense fils (4)
Vendes (4)Processament digital de la imatge (4)
Electrònica de potència (4)Sistemes de control (3)
Sistemes d'informació (4)Circuits de microones (4)
Pràctiques externes II (4)Software ràdio (3)
Col·laboració departamental V (4)Col·laboració departamental VI (4)
Gestió de màrqueting (4)Teoria de circuits (4)
Processament d'àudio i parla (4)Síntesi d'imatges (5)
Xarxes de banda ampla de nova generació (3)Intel·ligència artificial aplicada a la robòtica (3)
Automàtica i domòtica (5)Direcció de projectes (6)
Televisió digital I (4) 
Col·laboració departamental I (4) 
Negoci internacional (5) 
Disseny de videojocs (4) 
Programació de videojocs (4) 
Acústica arquitectònica (4)