Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Descripció
L'objectiu d'aquest curs és proporcionar les habilitats bàsiques de conversa en espanyol, xinès o alemany per a interactuar en situacions socials i de negocis en general. Es posarà l'accent en els exercicis pràctics interactius que poden utilitzar-se en situacions de la vida real. L'espanyol està disponible per a tots els estudiants. L'anglès, el xinès i l'alemany estan actualment disponibles només per als estudiants de grau de La Salle. Els cursos d'anglès són una mica més avançats en les classes de preparació per al FCE o el CAE.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius

En finalitzar aquest curs els alumnes hauran de ser capaços de:
- Parlar i comprendre a un nivell bàsic en espanyol, xinès o alemany.
- Comprendre les formes gramaticals bàsiques en espanyol, xinès o alemany.
- Tenir una comprensió auditiva i lectora bàsica en espanyol, xinès o alemany.

En el cas de l'anglès, en acabar Llengua Estrangera II, l'alumne ha d'estar preparat per a realitzar el FCE o el CAE.

Continguts

Es cobriran les següents competències lingüístiques en anglès, espanyol, xinès i alemany:
- Comunicació oral
- Comprensió auditiva
- Desenvolupament del vocabulari
- Comprensió de lectura
- Ús de la gramàtica
- Consciència cultural

A més, per als alumnes que estudien anglès, es posarà l'accent en la preparació dels exàmens First Certificate of English (FCE) o Certificate of Advanced English (CAE)

Metodologia

Pràctica oral, comprensió oral i exercicis de gramàtica
Exercicis d'escriptura, lectura i interactius
Presentacions individuals
Vídeos

Avaluació

El 30% de la nota final es basarà en la qualitat de la participació a classe. La participació de qualitat es defineix com la participació activa a classe, els qüestionaris, les presentacions programades, la realització dels deures i, com a crèdit extra, la realització d'un MOOC designat en la data prevista.
El 15% de la nota final es basarà en l'examen oral de meitat de curs.
El 15% de la nota final es basarà en l'examen escrit de meitat de curs.
El 20% de la nota final es basarà en l'examen oral final.
El 20% de la nota final es basarà en l'examen final escrit.

Revisió dels exàmens: Una vegada finalitzat el semestre i publicades les notes finals, es programarà una data de revisió de l'examen.

Repetició de l'examen: L'estudiant només podrà realitzar l'examen de recuperació si ha completat tots els treballs del curs i els exàmens que havia de realitzar al llarg del semestre abans de l'últim dia de classe programat.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Es necessitarà una varietat de llibres d'idiomes en funció de l'idioma estudiat. Per exemple:

Per a l'anglès intermedi:
Cappel, Annette, Sharp, Wendy, Objective First Student's Pack, Fourth Edition, Cambridge University Press, 2014, ISBN-13: 978-1107628564.

Per a l'anglès intermedi avançat:
Felicity O'Dell (Autor), Annie Broadhead, Objective Advanced Student's Book Pack, Fourth Edition, Cambridge University Press, 2014.

Per a l'alemany:
AufderstraBe, Harmut, Bock, Heiko, Gerdes, Mechthild, Müller, Jutta und Hemet Müller, Themen Aktuell 1, Kursbuch,, Hueber Verlag, 2018.
Bock, Heiko, Eisfeld, Karl-Heinz, Holthaus, Hanni und Uthild Schütze-*Nöhmke, Themen Aktuell 1, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2013

Per al xinès:
Pequín Language and Culture University, Great Wall Chinese- Essentials in Communication Textbook 1 (2005)
Universitat de Llengua i Cultura de Pequín, Great Wall Chinese- Essentials in Communication Workbook 1 (2006)

Per a l'espanyol:
Corpas, Jaime, García, Eva i Garmendia, Agustín (2013) Aula 1, Curs d'Español, Nova Edició.

Material complementari