expert universitari en ehealth digital projects

Programa en eHealth Digital Projects

Prepara't per liderar la innovació, la transformació digital i l'ús estratègic de les TIC en el sector sanitari.

Nom oficial de la titulació
Programa en Gestió de Projectes Digitals i Innovació en eHealth
Modalitat Presencial
Durada 4 Mesos
Llengua Castellà
Places 20
Crèdits 15-ECTS
Data inici A determinar 2023
Horari Divendres 17h a 21h i Dissabtes, 9h a 14h
Lloc Barcelona

L'aplicació de les TIC a les institucions sanitàries és una realitat que va en augment. La seva implementació s'està imposant en diferents àmbits de la salut i es revela com un factor determinant per millorar la gestió del sector sanitari en tots els seus nivells, ja que permet aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat assistencial.

Amb el Programa en eHealth Digital Projects de La Salle-URL, tens l'oportunitat de formar-te com un professional de la salut preparat per liderar la innovació i fer un ús estratègic de les TIC.

Aquest programa pretén donar resposta a l'actual demanda de professionals altament capacitats per fer front al binomi anomenat eHealth (tecnologia i salut), i es realitza amb la col·laboració dels principals hospitals públics i privats, laboratoris farmacèutics i institucions relacionades amb l'eSalut.

Els alumnes que desitgin cursar posteriorment el Màster en eHealth: Tecnologies de la Informació i Gestió Sanitària (60 ECTS) de La Salle-URL poden reconèixer els 15 crèdits ECTS adquirits amb aquest programa.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE PER A EMPRESES

Aquest curs és bonificable mitjançant crèdit formatiu per FUNDAE, Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació.

La Salle-URL som proveïdora de formació acreditada per FUNDAE i proporcionem tota la informació necessària perquè puguis tramitar i gestionar la bonificació amb aquesta entitat.

Oferim bonificacions especials a aquelles empreses que inscriguin diversos participants en el mateix programa o en diversos programes dins el mateix any acadèmic.