Expert Universitari Online en Marketing i Xarxes Socials

Especialitza't en els territoris de la marca, el branding i l'engagement en l'àmbit del Social Media. Obtindràs una visió global i transversal sobre com actuar a les diferents xarxes socials.

Nom oficial de la titulació
Expert Universitari en Xarxes Socials
Títol propi expedit per la Universitat Ramon Llull
Modalitat Online Guided Learning
Durada 9 Setmanes
Llengua Castellà
Places 20
Crèdits 15-ECTS
Data inici 21 octubre 2024
Horari Sessions síncrones i flexibles
Lloc Barcelona

En molt poc temps les xarxes socials han aconseguit ocupar un lloc rellevant i clau en les estratègies de marketin de les companyies. S'han convertit en un mitjà estratègic, no només de la comunicació, sinó també de la recerca comercial, les relacions públiques, l'atenció al client i el posicionament de marca.

El Curs d'Expert Universitari en Xarxes Socials de La Salle et capacitarà per cobrir la demanda creixent de professionals especialitzats en Social Media. Dominaràs la gestió de les xarxes socials i la direcció de projectes en aquest camp, i podràs desenvolupar-te en perfils altament sol·licitats com el de Social Media Manager, Social Media Strategist o el de Community Manager.

Els alumnes que desitgin cursar posteriorment el Màster en Marketing Digital (60 ECT) poden convalidar els 15 crèdits ECTS adquirits amb el curs.

FORMACIÓ BONIFICABLE PER A EMPRESES

Aquest curs és bonificable mitjançant crèdit formatiu per FUNDAE, Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació.

La Salle-URL som proveïdora de formació acreditada per FUNDAE i proporcionem tota la informació necessària perquè puguis tramitar i gestionar la bonificació amb aquesta entitat.

Oferim bonificacions especials a aquelles empreses que inscriguin diversos participants en el mateix programa o en diversos programes dins el mateix any acadèmic.

Formació Relacionada

Màster i Postgraus