curso tecnicas lider coach

Curs d'Eines per al Líder Coach

Obté el millor dels teus col·laboradors i equips aplicant tècniques i eines del coaching amb tota la potència transformadora.

Nom oficial de la titulació
Curs d'Eines per al Líder Coach
Modalitat Presencial
Durada 6 Setmanes
Llengua Castellà
Places 18
Crèdits 5-ECTS
Data inici 21 març 2024
Horari Dijous,17h a 21h
Lloc Barcelona

Totes les empreses i tots els projectes tenen alguna cosa en comú: el seu èxit és a les mans de les persones. Així que la forma de liderar-les sol ser la diferència entre aconseguir l'èxit o perdre's sortejant actituds defensives, empenyent davant de la manca d'iniciativa, assumint més responsabilitats de les necessàries, cedint davant les pressions de l'entorn o allargant molt més la jornada laboral.

El coaching ha demostrat ser una metodologia molt eficaç per obtenir el millor dels nostres col·laboradors i equips. Hi ha moltes eines i tècniques contrastades que poden ser utilitzades per qualsevol persona que estigui liderant altres persones i que l'ajudaran a assolir els seus objectius.

El Curs d'Eines per al Líder Coach posarà al teu abast els fonaments del coaching i les seves eines més eficaces perquè, sense ser un coach professional ni canviar el teu rol a l'empresa, puguis dotar-te de la potència transformadora que aporta utilitzar aquestes eines.

Generar canvis d'actitud, promoure la responsabilitat i el compromís, activar la proactivitat, fomentar la creativitat, focalitzar-se en la solució, ser més àgils i flexibles davant del canvi, són alguns dels beneficis que t'aportarà aquest curs, tant per a tu com per a tu el teu equip.

El Curs d'Eines per al Líder Coach (5 ECTS) forma part d'un programa més ampli, el Programa en Lideratge per a la Transformació de Persones i Equips (15 ECTS), titulació d'Expert Universitari de la Universitat Ramon Llull. Et reconeixem els crèdits del curs si més endavant vols fer el programa complet.

FORMACIÓ BONIFICABLE PER EMPRESES

Aquest curs és bonificable mitjançant cèdit formatiu per FUNDAE, Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

La Salle-URL som proveïdors de formación acreditada per FUNDAE i proporcionem tota la información necesaria per a que puguis tramitar i gestionar la bonificació amb aquesta entitat.

Oferim bonificacions especials a aquelles empreses que inscriguin diversos participants en el mateix programa o en diversos programes dins el mateix any acadèmic

Formació Relacionada

Cursos d’Especialització
Cursos d’Especialització
Cursos d’Especialització