Curs d'Agile Project Management & Scrum La Salle Campus Barcelona URL

Curs d'Agile Project Management i Scrum

Domina el funcionament de Scrum i accedeix a la teva certificació professional Agile.

Nom oficial de la titulació
Curs d'Agile Project Management i Scrum
Títol propi
Modalitat Presencial
Durada 6 Setmanes
Llengua Castellà
Places 20
Crèdits 5-ECTS
Data inici 22 octubre 2024
Horari Dimarts de 17h a 21h
Lloc Barcelona

Scrum és un dels marcs de treball àgils més adoptats en l'actualitat per les organitzacions per al desenvolupament de productes software. El nostre curs d’Agile Project Management està enfocat a entendre com funciona Scrum, quins són els seus rols definits, quines dinàmiques es fan servir i quin tipus de cultura d'equip es fomenta.

Al llarg del curs practicaràs els avantatges de l'auto-organització, la col·laboració, la reducció de la complexitat i la millora contínua com a base del procés de maduració d'un equip.

Scrum és un framework molt simple de comprendre però alhora complicat de portar a la pràctica, generalment a causa del context cultural de les empreses que arrenquen amb la seva integració. En aquest context, coneixeràs errors comuns en la seva posada en marxa i rebràs consells per identificar en quins casos no s'està entenent o aplicant correctament.

Com a valor afegit, el curs et proporciona els coneixements necessaris per a presentar-te a l'examen de certificació Professional Scrum Màster de Scrum.org i Agile Certified Practitioner del PMI.

Per què estudiar Project Management a La Salle-URL?

Com a Project Manager titulat per La Salle-URL, seràs un professional altament capacitats en la direcció de projectes i entraras a formar part de la xarxa de networking de PM més gran d'Europa, amb més de 4.500 Project Managers formats a les nostres aules des de fa més de 20 anys.

Comptem amb professors experts en Project Management, els quals combinen una sòlida formació acadèmica amb una àmplia experiència professional en el camp.

A més, fomentem l'actualització constant dels coneixements de les últimes tendències i millors pràctiques en Project Management.

FORMACIÓ BONIFICABLE PER A EMPRESES
Aquest curs és bonificable mitjançant crèdit formatiu per FUNDAE, Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació.

La Salle-URL som proveïdora de formació acreditada per FUNDAE i proporcionem tota la informació necessària perquè puguis tramitar i gestionar la bonificació amb aquesta entitat.

Oferim bonificacions especials a aquelles empreses que inscriguin diversos participants en el mateix programa o en diversos programes dins el mateix any acadèmic.

43%
Millora la visibilitat dels projectes
69%
Accelera el lliurament de producte/projecte

Col·laboradors

PMI Chapter Barcelona

Formació Relacionada

Cursos d’Especialització
Màster i Postgraus
Màster i Postgraus