La Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació o Fundae ofereix bonificacions a les empreses per a fomentar la formació continua dels seus treballadors. La formación bonificada per a l'ocupació té com a finalitat augmentar la competitivitat i productivitat dels seus treballadors. 

En La Salle-URL a més de ser proveïdors de formació acreditada per l'entitat, et facilitem la informació necessària perquè puguis tramitar i gestionar la bonificació amb Fundae.

D'aquesta manera, la teva empresa podrà bonificar la formació que hagis triat. 
 

Què és Fundae?

La Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació o Fundae és una societat sense ànim de lucre que afavoreix, a través de bonificacions, l'accés a la formació de qualitat per a treballadors en actiu. Fundae col·labora amb el Servei Públic d'Ocupació (SEPE) per a formar professionals en l'ocupació, i també col·labora amb el Ministeri de Treball i la Seguretat Social per al progrés i creixement dels cursos i formacions.

"El nostre treball és contribuir al fet que empreses i treballadors millorin les competències que els permetin afrontar els canvis del mercat laboral i els sectors productius mitjançant una formació de qualitat"
Fundae

Fundae s'encarrega de gestionar aquells fons destinats a la formació programada de les empreses que poden realitzar-se a través de les cotitzacions a la Seguretat Social.
 

Característiques del sistema de bonificacions

 • Millorar les competències professionals i la formació d'aquells treballadors actius i aturats.
 • Augmentar la productivitat i competitividad d'empreses i entitats organitzadores.
 • Considerar els requeriments del mercat laboral i les necessitats empresarials del moment.
 • Millorar l'ocupabilitat i/o la reinserció laboral, disminuint la bretxa digital.

Qui pot beneficiar-se?

Podran beneficiar-se tots els treballadors en actiu (no autònoms) que estiguin ocupats en un centre de treball a Espanya i que cotitzin per Formació Professional.

Els participants han de realitzar almenys el 75% del curs perquè sigui bonificable en el cas de la formació presencial, o haver realitzat el 75% de les proves d'avaluació en el cas de la modalitat online. 
 

Crèdit formatiu

La formació bonificada és el crèdit que s'atorga a les empreses per a desenvolupar la carrera professional i formació els treballadors d'una empresa i ser bonificada al 100%. Cada empresa organitzarà els cursos de formació per al seu personal decidint el proveïdor de formació (Extern o intern) i la metodologia més adequada. 

Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a poder bonificar la formació que realitzen i la formació ha de ser gratuïta per al treballador i serà l'empresa la que financi el 100% dels costos.
 

Modalitats

 • Presencial. Màxim 30 participants. Es permetrà la formació Bimodal o "aula mirall", que permet al docent impartir la formació de manera presencial a una part dels assistents mentre que una altra assisteix de manera virtual.
 • Formació online. Màxim 80 participants per grup. Han d'existir tutories i proves d'avaluació. 
 • Mixt. Modalitat online i presencial. 

Totes les accions de formació hauran de tenir una durada mínima de 2 hores i no podrà superar les 8 hores diàries (a excepció de tenir una sola jornada).
 

Bonificació màxima

 • Presencial de Nivell Superior 13€/hora
 • Formació online 7,5€/hora

 

Permisos Individuals de Formació

El Permís Individual de Formació (PIF) és un permís pel qual l'empresa autoritza un treballador amb la finalitat que aquest disposi d'hores laborables per a realitzar una formació presencial o impartida per AULA VIRTUAL (per a tot 2022, front pandèmia COVID-19 la formació impartida per Aula Virtual de manera síncrona serà considerada Presencial).

La durada màxima són 200 hores per curs acadèmic. Es consideren computables com a hores de PIF aquelles que, de l'horari laboral, el treballador acordi amb l'empresa absentar-se per a assistir a classe (inclou el temps de trasllat).

El Permís Individual de Formació serà bonificable quan la formació es tracta d'un títol oficial de l'Espai Europeu d'Educació Superior i els estudis es realitzen dins de l'horari de treball.
 

Avantatges del PIF

 • El PIF NO consumeix el crèdit de formació.
 • És indiferent qui aboni la matrícula, el seu import o el moment en què es faci. El rellevant és que el participant estigui matriculat i compleixi les hores del permís.
 • La formació pot no estar relacionada amb l'activitat de l'empresa. 

Ajuda i Contacte

Marina Abián Cervelló

Specialization Courses Manager

Cursos d'especialització