curs cisco ccna la salle campus barcelona

Curs de CISCO CCNA 1: Introducció a les Xarxes

Formació 100% subvencionada per a professionals en actiu i persones desocupades.

Nom oficial de la titulació
Curs de CISCO CCNA 1: Introducció a les Xarxes
Modalitat Streaming
Durada 60 Hores
Llengua Castellà
Places 30
Crèdits 5-ECTS
Data inici 26 febrer 2024
Horari Dimecres, 18.30h a 21.30h i divendres, 16:30h a 21:30h
Lloc Barcelona

El Curs CISCO CCNA I és una formació 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal), amb l'objectiu d'impulsar noves oportunitats laborals a persones en situació d'atur i de requalificar professionals en actiu.

El Curs CISCO CCNA I correspon al primer nivell de formació del Cisco Networking Academy Program (CNAP), on et formaràs en el disseny, construcció i manteniment de xarxes d’ordinadors.

Completant els tres nivells del curs, rebràs la preparació necessària per obtenir la titulació de Cisco Certified Network Associate (CCNA) mitjançant la superació de l’examen oficial 200-301 CCNA.

Al finalitzar i superar el Curso CISCO CCNA I,  obtindràs un títol conjunt de CISCO i de La Salle Campus Barcelona.

És necessari assistir com a mínim al 75% de les classes per superar el curs i aconseguir el diploma final.

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

El Consorci va néixer l'any 2004 en el marc del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i està integrat per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Treball, i per les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de més representatives a l'àmbit de Catalunya.

El principal objectiu del Consorci és el desenvolupament de la formació professional contínua com a instrument essencial per garantir la formació al llarg de la vida, l'adaptació de les persones treballadores en actiu i de les empreses a la nova societat basada en el coneixement i el manteniment de la capacitació professional de les persones treballadores en supòsits de canvis i mutacions dels processos productius, en el marc de l'Estratègia europea d'ocupació.

Col·laboradors

Servicio Público de Empleo Estatal
Consorci per a la formació contínua de Catalunya