Curs Quatre Mirades sobre l'Ésser Humà

Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger i Scheler

Nom oficial de la titulació
Quatre Mirades sobre l'Ésser Humà
Modalitat Presencial
Durada 2 Mesos
Llengua Castellà
Places 20
Crèdits 5-ECTS
Data inici Octubre 2024
Horari Dimarts, de 18h a 21h
Lloc Barcelona

El Curs de Quatre Mirades sobre l'Ésser Humà  té com a objectiu fonamental reflexionar sobre la condició de l' ésser humà en el món actual. A això ens ajudaran les mirades antropològiques de quatre dels més grans filòsofs contemporanis: Sören Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Max Scheler i Martin Heidegger.

Algunes de les seves obres clau ajudaran l'alumnat a replantejar algunes qüestions decisives de l'existència humana, com l'amor, la vocació i el lloc de l'ésser humà en el cosmos, l'angoixa, el temps o la mort.

Les perspectives diverses propostes en els textos d'aquests grans pensadors obren nous horitzons per al pensament actual i susciten el debat sobre qüestions decisives que avui es plantegen de manera més intensa, si cal, davant desafiaments com el transhumanisme i el posthumanisme: què és l'ésser humà? quina és la seva vocació al món? ¿hi ha un sentit per a la vida i el patiment humans? ¿són possibles l'amor i l'esperança?

 

FORMACIÓ BONIFICABLE PER A EMPRESES

Aquest curs és bonificable mitjançant crèdit formatiu per FUNDAE, subjecte a la disponibilitat del crèdit de l'empresa i al compliment de la condició de subcontractació. 

La Salle-URL som proveïdora de formació acreditada per FUNDAE i proporcionem tota la informació necessària perquè puguis tramitar i gestionar la bonificació amb aquesta entitat.

Oferim bonificacions especials a aquelles empreses que inscriguin diversos participants en el mateix programa o en diversos programes dins el mateix any acadèmic.