Curs Online de Planificació Estratègica de les TIC

Aprèn a dur a terme un Pla de Sistemes alineat amb els objectius de l'empresa, element clau per construir avantatges competitius sostenibles.

Nom oficial de la titulació
Curs de Planificació Estratègica dels Sistemes d'Informació
Títol propi
Modalitat Online Guided Learning
Durada 4 Setmanes
Llengua Castellà
Places
Crèdits 5-ECTS
Data inici 02 octubre 2023
Horari Sessions síncrones dilluns i divendres
Lloc Barcelona

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació són un element clau perquè les empreses puguin donar lloc a nous dissenys organitzatius, nous procediments de gestió, noves estratègies i nous valors: motor de canvi real i principal font d'avantatges competitius.

Durant els últims anys, els conceptes d'estratègia i planificació estratègica s'han introduït amb força a la gestió dels sistemes d'informació, el que ha suposat un canvi considerable en el funcionament de l'organització, aportant els elements necessaris per millorar i ser més competitiva en el canviant mercat actual.

El Curs Online de Planificació Estratègica dels Sistema d'Informació t'aportarà el criteri necessari per l'aplicació de Plans de Sistemes orientats a les necessitats de la teva empresa i alineats amb l'estratègia definida per la Direcció General, augmentat la competitivitat de la companyia en el mercat.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE PER EMPRESES

Aquest curs és bonificable mitjançant cèdit formatiu per FUNDAE, Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

La Salle-URL som proveïdors de formación acreditada per FUNDAE i proporcionem tota la información necesaria per a que puguis tramitar i gestionar la bonificació amb aquesta entitat.

Oferim bonificacions especials a aquelles empreses que inscriguin diversos participants en el mateix programa o en diversos programes dins el mateix any acadèmic.