Grau en Estudis de l'Arquitectura

Viu una nova forma d'aprendre arquitectura

Descripció
1.1. Codi: YY050 1.2. Tipus d´assignatura: Obligatòria 1.3. Impartició: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 9 1.5. Professor responsable: 1.6. Idioma: Català – Espanyol – Anglès
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
5
Crèdits
9.00
Coneixements previs
Objectius

· Conèixer les bases de l'urbanisme, la planificació i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
· Aplicar els conceptes adquirits sobre l'urbanisme i la relació dels espais amb les persones i els edificis, per tal de projectar espais urbans sostenibles i que responguin a les necessitats que se li sol·liciten.

Continguts

Aportació d'habilitats i coneixements bàsics per a la construcció de la ciutat, el territori, atenent lleis, història, cultures, mitjançant la resolució de projectes reals plantejats en col·laboració amb diferents entitats administratives en matèria d'urbanisme.

Metodologia

Classes de problemes i exercicis
Seminari
Aprenentatge al ritme propi - Self Paced Learning
Aprenentatge Basat en projectes
Classe invertida - Flipped Classroom
Gamificació Ludificació
Ensenyament entre parells - Peer Instruction
Esdeveniments reals
Aprenentatge basat en reptes
Mètode del cas
Magistral

Avaluació
Criteris avaluació

Exàmens
Treballs
Informes intern / extern
Exercicis, problemes, pràctiques
Projectes
Presentacions grupal / individual
Autoavaluació
Participació / seguiment a classe

Bibliografia bàsica
Material complementari