Defensa de la tesi doctoral de Jubitza Mariana Franciskovic Ingunza

Tesi doctoral: Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en països emergents: una visió des de la perspectiva de la participació ciutadana, les zones rurals i el gènere al Perú
Data
dimecres, 15 maig, 2024 - 16:00
Lloc
Sala de Graus
Doctorat
Compartir:

El dimecres 15 de maig, a partir de les 16:00h, es durà a terme a la Sala de Graus de La Salle Barcelona - Universitat Ramon Llull la defensa de tesi de la doctoranda Jubitza Mariana Franciskovic Ingunza, titulada "Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en països emergents: una visió des de la perspectiva de la participació ciutadana, les zones rurals i el gènere al Perú" i que ha dut a terme sota la direcció del Dr. Francesc Miralles Torner. La doctoranda forma part de grup de recerca SmartSociety.

Superar les vulnerabilitats de pobresa és una de les preocupacions dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) que han formulat les Nacions Unides (NNUU). En aquesta tasca, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) estan destinades a tenir un paper rellevant. Tot i que s'han aconseguit èxits importants, segueixen existint grups socials en què, per la seva situació de vulnerabilitat, les persones que els componen segueixen excloses de poder rebre els beneficis que les TIC proporcionen.

Per avançar en aquest objectiu, aquest treball es basa en tres casos d’estudi que estudien tres vectors de desenvolupament en una economia emergent com el Perú. Aquests tres casos d’estudi s’han publicat en revistes científiques indexades, verificant així el requisit d’una tesi doctoral per compendi del programa de doctorat. Els tres casos d’estudi han estat la base empírica per dur a terme una anàlisi per realisme crític que ha permès respondre a la pregunta de recerca. Després de la reflexió empírica sobre els tres casos d’estudi, es realitza el procés d’inferència propi de l’anàlisi per realisme crític per a cadascuna de les dimensions de la TSP i per a cada nivell de contribució. D'aquest procés d'inferència en sorgeixen un conjunt de proposicions que es formulen com a primera contribució teòrica del treball.

El tribunal està integrat pel president, Dr. Jaime Sherida Nishimura; la secretària, Dra. Rosa Ma. Alsina Pagès; i la vocal, Dra. Milagros Gascó Hernández.