RE-DWELL Conference: Sustainable living, affordable homes

Data
dijous, 16 maig, 2024 - 09:00

L'escassetat creixent d'habitatges assequibles s'ha convertit en un problema social que afecta a parts substancials de la població de molts països del món i ara es considera un repte global. Com a conseqüència, les llars es veuen obligades a destinar una part creixent dels seus ingressos a cobrir les despeses associades a l'habitatge. Per reflexionar i analitzar sobre aquesta i moltes altres qüestions, els dies 16 i 17 de maig La Salle Campus Barcelona acull 'RE-DWELL Conference: Sustainable living, affordable homes', una jornada de conferències que tenen per objectiu mostrar el treball realitzat per la xarxa i relacionar-se amb participants externs de l'àmbit acadèmic, polític i pràctic.

La conferència oferirà un espai de debat per discutir qüestions actuals i visions futures sobre el repte social de proporcionar habitatges sostenibles i assequibles a Europa. Entre els participants hi trobem arquitectes, urbanistes, enginyers, economistes, sociòlegs, responsables polítics, associacions d'habitatge, cooperatives d'habitatge, empreses constructores, autoritats locals, inversors privats, entre d'altres.