Grau en Estudis de l'Arquitectura

Viu una nova forma d'aprendre arquitectura

REPRESENTACIÓ 3. PORTFOLI. Anàlisi i visió del desenvolupament professional

Descripció
1.1. Codi: YY030 1.2. Tipus d´assignatura: Obligatòria 1.3. Impartició: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 3 1.5. Professor responsable: 1.6. Idioma: Català - Castellà – Anglès
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
3.00
Coneixements previs
Objectius

· Conèixer l'entorn laboral d'una empresa relacionada amb el món de la construcció.

· Assumir responsabilitats de les funcions assignades dins de l'estructura empresarial.

· Conèixer les eines necessàries per a introduir-se en el món laboral.

Continguts

· Ponències enfocades a la inserció laboral:

· La cerca d'ocupació

· Marca personal

· Elaboració de currículum i Portafolis.

· Empreneduría

· Relació i funcionament dels col·legis professionals

· Oportunitats del món laboral

· Responsabilitat civil

· Gestió en l'administració

· Treballar fora d'Espanya. Competències de la nostra professió.

Metodologia

Classes de problemes i exercicis

Pràctiques laborals preprofessionals

Seminari

Aprenentatge al ritme propi - Self Paced Learning

Classe invertida - Flipped Classroom

Gamificació Ludificació

Ensenyament entre parells - Peer Instruction

Esdeveniments reals

Aprenentatge basat en reptes

Avaluació
Criteris avaluació

Exàmens

Treballs

Informes intern/extern

Presentacions grupal/individual

Autoavaluació

Participació/seguiment a classe

Correccions tribunal/jurat

Bibliografia bàsica
Material complementari