Grau en Arts Digitals - Menció en Concept Art

Potencia l´artista que portes dins teu amb la tecnología més avançada.

Descripció
L'assignatura intenta aconseguir que l'alumne potenciï els seus dots per posar en pràctica estratègies orientades a l'elaboració de projectes artístics on experimenti i investigui la cohesió d'un grau de complexitat i especificitat, des d'una realitat directa a una altra realitat artística. La funció d'aquesta assignatura és continuar treballant amb l'alumne en la doble tasca de generar obra artística i pensament, a través del seu procés creatiu, entenent-lo com un cúmul de decisions i eleccions a partir de les quals cal projectar, executar i avaluar . Ja ha realitzat un projecte artístic el curs anterior, per tant el grau de complexitat en aquest curs és més gran.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
2
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari