Grau en Arts Digitals - Menció en Concept Art

Potencia l´artista que portes dins teu amb la tecnología més avançada.

Descripció
La matèria intenta aconseguir que l'alumne potenciï els seus dots per posar en pràctica estratègies orientades a l'elaboració de projectes artístics on experimenti i investigui la cohesió d'un grau de complexitat i especificitat, des d'una realitat directa a una altra realitat artística La funció d'aquesta assignatura és iniciar l'alumne en la doble tasca de generar obra artística i pensament, assentant les bases de la seva actuació a l'art a través del seu propi procés creatiu, entenent-ho com un cúmul de decisions i eleccions a partir de les quals cal projectar, executar i avaluar.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
1
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari