bachelor en inteligencia artificial i data science la salle campus barcelona

Bachelor in Artificial Intelligence and Data Science

Pràctiques externes

Descripció
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
4
Crèdits
15.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari