Grau en Arts Digitals - Menció en Concept Art

Potencia l´artista que portes dins teu amb la tecnología més avançada.

Gestió i direcció de projectes

Descripció
Aquesta assignatura posa l’èmfasi als conceptes bàsics de la Gestió de Projectes, establint una base comuna aplicable a projectes de diferents sectors, amb una incidència especial en la Indústria del Cinema. Els continguts es relacionen amb els tres pilars principals d’un projecte: Abast, Cost i Temps, que formen la clau de tot projecte. L’assignatura ofereix a l’estudiant una visió ample de la professió del gestor de projecte, i també les eines bàsiques per a definir i dissenyar projectes.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
4.00
Coneixements previs
Objectius

Comprendre els conceptes bàsics de la gestió de Projectes.

Comprendre el rol del Gestor de Projectes.

Definir projectes i comprendre el seu impacte a la indústria del cinema.

Usar els recursos i les eines necessàries per als diferents moments al disseny d’un projecte.

Que l’alumnat pugui definir i planificar un projecte senzill.

Comprendre el “Triangle de la Gestió de Projectes” (Abast, Cost i Temps)

Continguts

Introducció a la Gestió de Projectes

Cicle de vida d’un Projecte

El rol del Gestor de Projectes

Iniciació i planificació de Projectes

Lideratge i gestió d’equips

Gestionant un equipo de treball: motivació, delegació i desenvolupament professional.

Gestionant les relacions: gestió de conflictes i negociació.

Habilitats comunicatives.

Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

BERKUN, S. 2008. Making Things Happen. Sebastopol: O’ Reilly.
HEAGNEY, J. 2011. Fundamentals of Project Management. New York: Amacom Books.
VVAA. 2013. A guide to the Project Management Body of Knowledge. Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute.

Material complementari