master direccion tecnologica online la salle url

Màster Universitari Online en Direcció Tecnològica i Innovació Digital

Lidera la gestió de les tecnologies de la informació i sigues promotor de la transformació i la innovació digital en plena revolució tecnològica. El programa que forma CIOs: 3r millor màster d´Espanya.

Nid: 19832
Pla d'estudis
Assignatures
Gestió Empresarial

GESTIÓ D'EMPRESA I TRANSFORMACIÓ DIGITAL (5 ECTS)

L'assignatura està orientada a obtenir els coneixements necessaris per a entendre el funcionament de les principals àrees de l'empresa: Comercial, Màrqueting, Operacions, etc. Perquè des de la perspectiva d'IT puguem interactuar i donar servei a les diferents àrees de l'empresa entenent el seu funcionament i parlant el seu llenguatge. I com la transformació digital influeix a l'estratègia global de l'empresa.

HABILITATS DIRECTIVES

En aquesta assignatura l'objectiu és entendre els diferents tipus de lideratge que hi ha, i els rols que exerceixen en les empreses. És una assignatura que ens ajudarà a veure quin tipus de líder som i a marcar-nos un camí crític i un pla per portar les nostres carreres on vulguem, fent-nos conscients de les nostres debilitats, fortaleses i necessitats per cobrir aquest pla.

GESTIÓ CONTROL DE GESTIÓ I ANÀLISI DE COSTOS (5 ECTS)

Per tenir un lloc de comandament intermedi o directiu en una empresa hem de ser capaços de gestionar, confeccionar i defensar pressupostos. A més de familiaritzar-nos amb els principals indicadors econòmics perquè al formar part d'un comitè de direcció i en el nostre dia a dia els entenguem i sapiguem aplicar-los.

 

 

Gestió TIC a l'empresa

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA (5 ECTS)

Des d'aquesta assignatura donem els coneixements per elaborar un Pla de Director de Sistemes totalment alineat amb la companyia. Veient tot el cicle de la seva confecció i posada en marxa. A part de tots els conceptes estratègics de les TIC i el seu posicionament en l'estratègia Digital de les companyies.

GOVERN DE LES TIC (5 ECTS)

Des d'una perspectiva operativa i d'organització, veure com es deu estructurar i operar un departament d'IT. Basat en ITILv3.

TENDÈNCIES EN GESTIÓ DE LES TIC

Aquesta part respon a la necessitat dels managers en les TIC de tenir una capacitat i visió global sabent les eines i tendències que hi ha al mercat donant-li alhora una visió de la valor que aporta o pot aportar a la companyia.

MERCAT DE LES TIC (5 ECTS)

L'assignatura Mercat de les TIC, proporciona una perspectiva sobre el sector de les Tecnologies de la Informació a nivell competitiu i de regulació en un àmbit europeu, proporcionant una caracterització del sector que ha de permetre saber analitzar aquest mercat de forma continuada, donant a conèixer les fonts dels principals analistes i dels criteris per saber incorporar-les a l'organització, en un moment donat.

 

 

Gestió TIC

INNOVACIÓ (5 ECTS)

En el nou rol que ha d'exercir el CIO en les companyies cada vegada pren més rellevància aquesta capacitat d'aportar valor a la companyia fent de les TIC una diferència competitiva respecte a la resta, per a això hem de donar amb models innovadors que a través de les TIC fem més competitives a les nostres empreses. Aquí aprendrem la metodologia per a això.

GESTIÓ DE PROJECTES TIC (5 ECTS)

Un cop vam llançar una iniciativa de negoci de les detectades en el pla director d'IT, Com gestionar el projecte, per assegurar que complim amb les expectatives marcades fent servir les millors pràctiques. Basat en el PMB.

GESTIÓ DE SERVEIS (5 ECTS)

Entendre i liderar un departament d'IT des de la visió dels serveis i la qualitat, veient tots els temes relacionats amb aquest àmbit.

 

 

TREBALL FINAL DE MÀSTER

TREBALL FINAL DE MÀSTER (10 ECTS)

Aquest treball el que pretén és que s'apliquin tots els coneixements apresos durant el màster, de manera que tinguem la certesa que hem après la globalitat dels conceptes i els podem aplicar a nivell general en un cas pràctic. Ens portarà treballar en grups per així simular de la forma més real possible el cas, posant també en pràctica les nostres habilitats directives. Com Treball Final de Màster podràs desenvolupar un Pla de Transformació Digital per a una empresa real.