master en direccio tecnologica la salle campus barcelona

Màster Universitari Online en Direcció Tecnològica i Innovació Digital

Lidera la gestió de les tecnologies de la informació i sigues promotor de la transformació i la innovació digital en plena revolució tecnològica. El programa que forma CIOs: 3r millor màster d´Espanya.

Nid: 19832
Requisits

Perfil entrada

Pots accedir al Màster Online en Direcció Tecnològica:

  • Si tens la diplomatura o llicenciatura universitària espanyola com a enginyer tècnic o superior.
  • Enginyers i graduats de qualsevol especialitat relacionada amb les TIC.
  • Si tens un títol expedit per una institució educativa superior integrada a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que permeti accedir a estudis de màster en el país emissor.
  • Si tens un títol expedit per una universitat que no formi part de l’EEES que sigui equivalent als títols oficials espanyols per accedir a estudis de màster. Aquest títol ha de permetre l’accés a estudis de postgrau en el país d’origen. L’accés al màster amb una titulació universitària de fora de l’EEES no pressuposa l’homologació directe d’aquesta a Espanya en acabar el màster.

Si has cursat estudis fora de l’estat espanyol, has d’aportar un certificat de la teva universitat d’origen, conforme la teva titulació és oficial i et dona accés a titulacions de màster.

Professionals sense titulació universitària prèvia però amb experiència en el sector TIC. En aquest cas, caldrà passar entrevista d'avaluació i el títol del màster no serà universitari.