Grau en Arts Digitals - Menció en Concept Art

Potencia l´artista que portes dins teu amb la tecnología més avançada.

Disseny sonor

Descripció
El disseny de so és l'art i la tècnica de crear so per a creacions multimèdia. Aquest curs semestral proporciona una introducció als principis i pràctiques del disseny de so, incloent-hi components teòrics i pràctics. Els estudiants aprendran sobre enregistrament, edició, mescla i masterització de so. Els estudiants treballaran amb programari i equips estàndard de la indústria per crear dissenys de so per a una varietat de projectes artístics. Al final del curs, els estudiants tindran una sòlida comprensió del procés de disseny de so i les habilitats per crear els seus propis dissenys de so per a diversos mitjans de comunicació.
Tipus assignatura
Optativa que no es cursa
Semestre
Primer
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari