Grau en Estudis de l'Arquitectura

Viu una nova forma d'aprendre arquitectura

DIGITAL 4. Construcció digital del projecte arquitectònic

Descripció
1.1. Codigo: YY033 1.2. Tipo de asignatura: Obligatòria 1.3. Impartició: Semestral 1.4. Créditos ECTS: 3 1.5. Profesor responsable: 1.6. Idioma: Català - Castellà – Anglès
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
3.00
Coneixements previs
Objectius

· Construir solucions de gestió col·laboratives per a la creació del projecte arquitectònic.

Continguts

· Sistemes de Representació 2D i 3D en BIM.

· Modelat avançat BIM

· Gestió del model BIM

· Sistemes d'aixecament avançat 3D, núvol de punts

· Introducció MEP

Metodologia

Classes de problemes i exercicis

Pràctiques de laboratori

Seminari

Aprenentatge al ritme propi - Self Paced Learning

Aprenentatge Basat en projectes

Ensenyament entre parells - Peer Instruction

Esdeveniments reals

Aprenentatge basat en reptes

Magistral

Avaluació
Criteris avaluació

Exàmens

Treballs

Informes intern/extern

Exercicis, problemes, pràctiques

Projectes

Presentacions grupal/individual

Autoavaluació

Participació/seguiment a classe

Correccions de projectes: tutories

Correccions tribunal/jurat

Bibliografia bàsica
Material complementari