Grau en Business Intelligence i Data Analytics

Lidera la transformació de les empreses mitjançant l'ús i l'anàlisi de dades.

Treball Final de Grau

Descripció
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
4
Crèdits
15.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari