Grau en Animació i VFX

Forma't per ser un professional de la imatge 3D generada per ordinador, dels efectes especials i de l'art 3D en general. Aquest és el primer grau universitari oficial d'Animació a tot Catalunya

Descripció
Assignatura de recolzament l’estudiant de cara a la seva integració del seu perfil específic a l’industria de l’animació i VFX, basat en el treball individual del showreel/portfolio
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
4
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.120: l’alumne es capaç de crear un portfolio professional per a la seva introducció al mercat laboral de l’animació, videojocs i VFX

Continguts

L’assignatura es treballarà a través de diferents classes magistrals basades en coneixements específics per àrea que asistirán al objectiu de l’assignatura i els differents perfils d’alumne.Es reforçarà amb les classes pràctiques per a fer un seguiment individual de cada alumne.

Metodologia

Es combinen les següent metodologies:

- Masterclass temàtica
- Masterclass estratègia individual
- Seguiment

Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari