Grau en Animació i VFX

Forma't per ser un professional de la imatge 3D generada per ordinador, dels efectes especials i de l'art 3D en general. Aquest és el primer grau universitari oficial d'Animació a tot Catalunya

Programació d'scripts per Animació & VFX I

Descripció
Aquest curs portarà als estudiants des de la seva primera línia de codi Python fins a la creació d'interfícies d'usuari per a Maya, amb tots els requisits que esperem d'un professional. Aprendran habilitats que els ajudaran a treballar més ràpid i en automatitzar les tasques repetitives perquè puguin concentrar-se en el treball que necessiten fer.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coordinador Acadèmic

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Fonaments de Python:
comentaris
variables
tipus de dades:
Text (str)
Numèric (int, float)
Seqüència (list, tuple, range)
Mapatge (dict)
Booleà (bool)
if /else statements
Operadors:
Operadors aritmètics
Operadors d'Assignació
Operadors de comparació
Operadors lògics
Operadors d'identitat
Operadors de filiació
bucles for
funcions, closures i scope
string formatting

Importació de mòduls: maya.cmds, math, os
Escriure interfícies d'usuari amb maya.cmds
Escriure dades en el disc i tornar a carregar-los en Maya amb JSON
Instoducción a classes, herència i polimorfisme

Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari