Grau en Animació i VFX

Forma't per ser un professional de la imatge 3D generada per ordinador, dels efectes especials i de l'art 3D en general. Aquest és el primer grau universitari oficial d'Animació a tot Catalunya

Pintura digital I

Descripció
Después de que el alumno haya asimilado las bases de conocimiento de la pintura tradicional, durante el primer año, profundizará en la pintura digital aplicando estos conocimientos a la realización de obras digitales, aprendiendo a utilizar su propio software y técnicas para el desarrollo de la pintura digital. El objetivo principal de esta asignatura es ofrecer, mostrar y practicar las herramientas de pintura digital que Photoshop ofrece, para sacarle el máximo provecho como herramienta pictórica, así como una mejor comprensión de cómo funciona la luz en objetos y personajes. También se transmitirán conocimientos básicos y avanzados sobreteoria del color, composición pictórica y comprensión de la luz. El objetivo final es crear un fondo / escena digital para un personaje creado previamente en las asignaturas de Dibujo digital y / o Escultura digital del primer semestre.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

L'alumne coneix i aplica les bases del color llum.
L'alumne es coneixedor dels mètodes de coloració digital i la seva estratègia més efectiva en la seva representació.
L'alumne coneix el processos digitals de pintura.
L'alumne coneix les bases de la composició a color.
L'alumne és capaç de pintar la figura humana mitjançant la seva inventiva i imaginari.
L'alumne coneix les bases de la pintura digital, el color y la composició.
L'alumne és capaç de crear paisatges i fons digitals.

Continguts

1. Configuració bàsica, eines / pinzells i espai de treball Adobe Photoshop
2. Pintar vs pintar
3. Teoria de la color I. Gammes monocromàtiques, gammes de color simple. Colors càlids vs colors freds.
4. Teoria de la color II. Diàlegs i rivalitats. Colors Complementaris. Gammes harmòniques simples / compostes.
5. Il·luminació
6. Creació fons digital per al nostre personatge digital

Metodologia

L'assignatura es desenvoluparà a través de metodologies docents actives i participatives que ajudin a l'alumne a assolir els coneixements, competències i objectius d'aprenentage de l'assignatura. Es potenciarà tant el treball cooperatiu com el treball autònom; potenciant la interrelació entre alumne i professor; així com la interdisciplinarietat (transversalitat) que donarà l'oportunitat d'ampliar conceptes entre diverses matèries.

Avaluació
Criteris avaluació
Material complementari