Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Negoci internacional

Descripció
El curs és una introducció a les complexitats dels negocis internacionals. En conjunt, cobrirem una sèrie de temes: les diverses diferències polítiques, econòmiques, culturals i legals dels països de tot el món, i un examen de les estratègies globals a l'hora d'entrar en un mercat estranger i gestionar operacions globals.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
4
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

1. Identificar els problemes contemporanis que es plantegen a l'entorn empresarial internacional.
2. Analitzar les principals preocupacions de les empreses globals des d'un punt de vista interdisciplinari.
3. Desenvolupar una perspectiva global en lloc d'un simple punt de vista local.
4. Comprendre les estratègies utilitzades per les empreses en el mercat internacional sobre una base competitiva.
5. Integrar les dimensions socials de la diversitat, les preocupacions mediambientals, l'ètica i el canvi tecnològic des del punt de vista empresarial.

Continguts

Tema 1: Introducció i presentació del curs
Tema 2: Globalització dels mercats
Tema 3: Diferències nacionals
Tema 4: L'estratègia dels negocis internacionals
Tema 5: L'organització dels negocis internacionals
Tema 6: Estratègia d'entrada i aliances estratègiques
Tema 7: Exportació
Tema 8: Gestió global dels recursos humans i remuneració dels executius
Tema 9: Governança corporativa internacional

Metodologia

El curs està orientat a l'aprenentatge individual i en grup. Cada classe se centrarà en les discussions a classe. La participació activa és fonamental. Durant les discussions conceptuals, facilitarem el procés i explicarem els conceptes principals. No obstant això, cada estudiant és responsable de formular la seva pròpia síntesi basant-se en els conceptes llegits, la participació a classe i el debat a classe.
Quan hi hagi sessions que incloguin un cas o una notícia, els alumnes hauran de preparar-se a fons i participar activament en les discussions de classe. És essencial que els estudiants es preparin per a cada sessió i assisteixin a les classes.

Avaluació

La nota final consta de quatre parts:
Participació en classe: 30%
2 treballs individuals sobre el procés d'internacionalització d'una empresa: 20%.
Projecte en equip (integració dels treballs individuals anteriors i presentació): 20%.
Examen final: 30%.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Charles W.L. Hill International Business. 13th edition 2021

Material complementari