Grau en Enginyeria de la Salut La Salle Campus Barcelona

Grau en Enginyeria de la Salut

Lidera els avenços tecnològics que definiran la medicina del futur.

Intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic

Descripció
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
4
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari