Grau en Animació i VFX

Forma't per ser un professional de la imatge 3D generada per ordinador, dels efectes especials i de l'art 3D en general. Aquest és el primer grau universitari oficial d'Animació a tot Catalunya

Il·luminació II

Descripció
L'alumne ha tingut una introducció a la il·luminació en una assignatura anterior. Aquest coneixement adquirit s'utilitzarà no només per pintar una escena amb llum, sinó també per explicar una història i emfatitzar la narrativa en el temps, la cual brindrá suport a les emocions del personatge. A més de dominar l'aspecte tècnic de la il·luminació, practicarà i desenvoluparà les habilitats artístiques necessàries per ser un artista d'il·luminació professional preparat per fer pràctiques a la indústria. A l'acabar el curs, l'alumne estarà plenament capacitat per il·luminar una escena amb un personatge, explicant una història sense moviment ni diàleg. A més, podrà crear un estat d'ànim i atmosfera per complementar el moment i el lloc de l'acció d'una pel·lícula o sèrie.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Objectius

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és que els alumnes siguin capaços de Il·luminar i compondre imatges amb un estil de pel·lícula d'animació, buscant sempre la major qualitat possible. Per això primer intentem millorar el criteri estètic mitjançant l'anàlisi i comprensió del funcionament i els recursos lumínics que s'usen en la cinematografia, tant d'imatge real com d'animació. Un cop els alumnes tenen el cap ple d'imatges vam començar a generar les nostres pròpies creacions, d'una manera progressiva i incremental, mitjançant el lliurament de diversos exercicis. Cada exercici té una temàtica i una complexitat assignada, però els alumnes tenen la llibertat d'escollir el tir de càmera, l'estil o els personatges que hi apareixen, d'aquesta manera no posem límits a la creativitat i ambició de l'alumne. Per intentar apropar-nos a una producció real, cada exercici el revisem amb tots els alumnes, a manera de review, i posteriorment cal tornar a lliurar-lo amb les correccions fetes.

Continguts

Les classes i els exercicis es realitzen principalment amb Maya, Arnold i Nuke

- Tècniques i conceptes bàsics d'il·luminació en el cinema.
- Repàs i ampliació de shading amb Arnold.
- Repàs i ampliació de la utilització del motor de render Arnold.
- Utilització correcta de les llums.
- Treballar amb Layers i AOV s.
- Composició de Layers i AOV 's com Nuke.
- Tècniques d'iluminacion d'interiors.
- Tècniques d'iluminacion d'exteriors.
- Treballar amb atmosferes i volumètriques.
- Com il·luminar personatges correctament.
- Generar composicions correctes que ajudin a la lectura del frame.
- Aprendre a copiar el frame d'una pel·lícula.
- Interpretar un Colorkey.
- Treballar en escenes amb múltiples personatges.
- Optimització d'escenes.

Metodologia

L'assignatura es compon en 24 sessions de 2/3 hores cadascuna. En elles es posa en pràctica diverses metodologies docents actives, així com l'aprenentatge basat en projectes.
A l'inici de cada sessió es resolen els dubtes sorgits en la sessió anterior, s'imparteix nou temari mitjançant classes magistrals i/o mètodes demostratius i es finalitza practicant el nou coneixement adquirit.
Al llarg de l'assignatura es duen a terme 4 projectes complets que aporten a l’alumne un coneixement sòlid en la
matèria.

Avaluació

El percentatge de l’avaluació es distribuirà de la següent manera:

25% Il·luminació interior diurna
25% Il·luminació interior nocturna amb personatge
25% ll·luminació a partir del frame d’una pel·lícula
25% Il·luminació shot lliure amb 2 personatges

Les entregues han de complir les normes i els terminis establerts.

Un 10% general es destinat a l'assistència i participació a classe.

Bibliografia bàsica

Digital Lighting, Jeremy Birn