Grau en Animació i VFX

Forma't per ser un professional de la imatge 3D generada per ordinador, dels efectes especials i de l'art 3D en general. Aquest és el primer grau universitari oficial d'Animació a tot Catalunya

Il·luminació I

Descripció
L'assignatura aporta mètodes digitals que permeten expressar-se a través de la llum, descobrir quines són les claus d'una bona il·luminació i comprendre la seva importància dins d'una producció 3D. L'alumne es familiaritza amb els diferents tipus de llums, les seves funcions, com usar-les correctament per a cada cas i crear sets d'il·luminació funcionals. Al llarg de l'assignatura s'aprèn a manejar les llums base, les secundàries, els seus components i com configurar correctament una escena 3D per il·luminar exteriors, interiors i personatges.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
2
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Dominar les tècniques i habilitats artístiques d'un il·luminador professional.
Conèixer els conceptes teòrics relatius a la física dels materials i les llums.
Tècniques il·luminació interior, exterior i de personatge
Postproducció: precomposició del render.

Continguts

- Bases teòriques
- Llums i propietats bàsiques
- Il·luminació d’interior
- Il·luminació d’exterior
- Il·luminació d'un personatge
- Estratègies d’optimització
- Integració 3d en entorn real

Metodologia

L'assignatura es compon en 13 sessions de 3 hores cadascuna. En elles es posa en pràctica diverses metodologies
docents actives, així com l'aprenentatge basat en projectes.
A l'inici de cada sessió es resolen els dubtes sorgits en la sessió anterior, s'imparteix nou temari mitjançant classes
magistrals i/o mètodes demostratius i es finalitza practicant el nou coneixement adquirit.
Al llarg de l'assignatura es duen a terme 4 projectes complerts que aporten a l’alumne un coneixement sòlid en la
materia.

Avaluació

El percentatge de l’avaluació es distribuirà de la següent manera:

20% Il·luminació de retrat
20% Il·luminació exterior
20% Il·luminació interior
20% Il·luminació interior i personatge

Les entregues han de complir les normes i els terminis establerts.

Un 10% general es destinat a l'assistència i participació a classe.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Digital Lighting and Rendering. Jeremy Birn. Link
Color and Light: A Guide for the Realist Painter (James Gurney Art). Link
Efficient Cinemtic Lighting. Jeremy Vickery. Gnomon Workshop. Link
Xuan Prada. Elephant VFX. Link
Arvid Schneider. Youtube Channel. Link

Material complementari