Grau en Business Intelligence i Data Analytics

Lidera la transformació de les empreses mitjançant l'ús i l'anàlisi de dades.

Gestió de la creativitat i innovació

Descripció
La innovació tecnològica és cada vegada més una font d'avantatges competitius sostenibles per a les empreses de tot el món. No obstant això, construir una organització per portar amb èxit i repetidament al mercat innovacions tecnològiques és un desafiament directiu descoratjador. En aquest curs ens centrarem en les pràctiques i els processos que els administradors utilitzen per gestionar la innovació amb eficàcia. Treballarem en una perspectiva humana, entenent la vostra pròpia creativitat i habilitats, així com les dels usuaris; i una perspectiva estratègica, que contempla eines, tècniques i processos per crear i gestionar la innovació.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
2
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Comprendre els conceptes creativitat, invenció, imaginació i innovació
- Comprendre els principals peatges utilitzats per a la resolució creativa de problemes
- Conèixer el pensament del disseny i la seva aplicació a la resolució de problemes
- Comprendre diversos tipus d'innovació, inclosa
- Innovació d'usuaris i recerca d'usuaris principals
- Innovació disruptiva
- Innovació oberta
- Oceà Blau
- Plataformes i ecosistemes
- Adopció i difusió de la innovació
- Comprendre les implicacions pràctiques per introduir innovacions al mercat
- Conèixer els conceptes relacionats amb l'adopció i difusió de la innovació
- Comprendre conceptes relacionats amb la generació i l'avaluació d'idees

Continguts

1. Introducció
2. El que volen els usuaris, la paradoxa de l'elecció
3. Mites i conceptes d'innovació, creant equips d'alt rendiment
4. Innovació oberta, innovació disruptiva i Blue Ocean
5. Innovació d'usuaris i introducció a presentacions de temes, cultura de la innovació
6. Plataformes i ecosistemes, adopció i difusió de la innovació i fulls de ruta estratègics
Presentacions a mig termini: tema
7. El cervell creatiu, Com impulsar per connectar noves idees
8. Explorar idees amb Mind Maps
9. Deures A + B = C Metàfora
10. Exploració d'idees amb anàlisi morfològica
11. Gestió del procés creatiu
Presentacions finals - Creative Talk

Metodologia

Les sessions del curs combinaran conferències, debats, casos, vídeos, presentacions dels estudiants i exercicis. S'espera que els estudiants participin activament en el debat a classe i preparin la lectura i les tasques necessàries abans de la classe.

Avaluació

1. Assistència i participació a classe (25%)
2. Casos d'innovació (25%)
3. Presentacions del tema (25%)
4. Creative Talk (25%)

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari