Grau en Estudis de l'Arquitectura

Viu una nova forma d'aprendre arquitectura

ESTRUCTURES 3. Estructures I

Descripció
1.1. Codi: YY020 1.2. Tipus d´assignatura: Bàsica títol 1.3. Periodicitat: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 3 1.5. Professor de responsable: 1.6. Idioma: Català - Castellà - Anglès
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
2
Crèdits
3.00
Coneixements previs
Objectius

· Saber i poder aplicar als estats límit el mètode de coeficients parcials

· Poder identificar els models adequats per als tipus estructurals més adequats

· Ser capaç d’establir les accions sobre edificis i aplicar-les als models de càlcul

· Ser capaç de verificar els estats límit dels elements estructurals més comuns aplicant el mètode de coeficients parcials

Continguts

Bases per a la comprovació estructural

· Seguretat estructural

· Estats límit

· Mètode de coeficients parcials

· Models de càlcul i variables bàsiques

Accions en edificis

Verificació d’estructures per elements:

· Elements sotmesos a tracció

· Elements sotmesos a compressió

· Elements sotmesos a flexió senzilla i composta

· Unions i suports

I per a diferents materials (segons l’esforç):

· Formigó

· Acer

· Fusta

· Fàbrica

· Estructures mixtes

Metodologia

Classes de problemes i exercicis

Aprendre al propi ritme - Self Paced Learning

Aprenentatge basat en projectes

Classe invertida – Flipped Classroom

Gamificació Ludificació

Aprenentatge a temps – Just-in-time teaching

Magistral

Avaluació
Criteris avaluació

Exàmens

Treballs

Exercicis, problemes, pràctiques

Projectes

Presentacions de grup/individual

Autoavaluació

Participació/seguiment a classe

Correccions de projecte: tutories

Correccions del tribunal/jurat

Bibliografia bàsica
Material complementari