Grau en Business Intelligence i Data Analytics

Lidera la transformació de les empreses mitjançant l'ús i l'anàlisi de dades.

Estratègies de màrqueting digital

Descripció
Les xarxes socials són a tot arreu. Hem entrat en una era en què les empreses tenen l'obligació d'estar presents en línia a través d'aquestes noves plataformes de comunicació. El problema sorgeix quan aquestes mateixes empreses no saben com poden aprofitar la seva presència en aquestes xarxes i contracten a un becari perquè "publiqui alguna cosa a Facebook cada dia". Cal especialitzar-se en aquesta àrea de màrqueting. Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, tots ells necessiten ser tractats de manera diferent, necessitem entendre cadascun dels seus contextos per a publicar contingut poderós dins d'ells. L'objectiu d'aquest curs és oferir un coneixement sòlid sobre cadascuna d'aquestes xarxes, i el més important, com implementar campanyes consistents de Social Media Ad per adquirir nous clients per a les empreses, basant-se en un cas real de comerç electrònic que estaran desenvolupant els estudiants des del primer dia. El programa del curs cobreix els següents temes principals: 1. Comerç electrònic 2. Inbound Màrqueting i xarxes socials orgàniques 3. Campanyes de captació de clients (Facebook, Instagram, Twitter Ads) 4. Màrqueting per correu electrònic i pàgines de destinació 5. Anàlisi i mètriques
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
5.00

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Desenvolupar les habilitats necessàries per crear una plataforma de comerç electrònic a partir de 0 i com adquirir clients a través de les xarxes socials.
Conèixer les pràctiques de composició de contingut de xarxes socials més rellevants i com adaptar-les al context de la xarxa.
Adquirir una gestió general de la plataforma publicitària i conèixer els principis d'una estructura de campanya digital.
Incrementar la capacitat i habilitats necessàries per utilitzar correctament les xarxes socials i les seves terminologies per treballar de forma col·laborativa i trobar solucions als reptes que sorgeixen.
Treballar pràcticament en eines de xarxes socials que comencen a ser pràctiques habituals a les empreses i que exigeixen un alt grau d'anàlisi i desenvolupament d'informació.
Ser capaç de desenvolupar un Social Media Channel Plan que s'adapti a l'objectiu d'un producte de la vida real i el pugui implementar mitjançant plataformes digitals que exigeixen una atenció diària a les seves metodologies canviants.

Continguts

Introducció al Màrqueting en xarxes socials i projectes. Xarxes socials orgàniques (Facebook i Instagram) Xarxes socials orgàniques (Twitt er & T ikTok) Anuncis Facebook i Instagram
Anuncis Twitter i LinkedIn
Pàgines de destinació
Correu de propaganda
Introducció a el comerç electrònic
Presentació: Blog i xarxes socials
Marca personal (LinkedIn)
"Venda" personal (YouTube)
Comerç Electrònic
Enviament directe
Seguiment (píxels i codis)
SEO i SEM
Aplicacions de xarxes socials
Pressupost
Resum sobre xarxes socials i SMCP
Taller de Presentació final
Presentació: Botiga de Comerç electrònic

Metodologia

Les classes seran una barreja entre conceptes teòrics i casos pràctics perquè els estudiants aprenguin termes generals sobre comerç electrònic i xarxes socials, combinades amb sessions pràctiques i basades en tallers. Els estudiants i el professor realitzaran exercicis de col·laboració per experimentar amb els conceptes presentats i treballar en grup sobre el desenvolupament de projectes.
L'objectiu del curs és desenvolupar la comprensió de l'estudiant de les xarxes socials molt més que un mitjà per compartir grans experiències online. Aprendran la importància d'aquestes plataformes per a les empreses i com poden ser una part clau per aprofitar la seva presència online d'E-Commerce. Durant el curs aprendran pas a pas com desenvolupar un Social Media Channel Plan adequat que serà l'element bàsic de la presentació del projecte final del grup.

Avaluació

20% Activitats individuals, participació a la comunitat online i assistència
20% L'assaig de les xarxes socials
30% Presentació grupal (Midterm)
30% Presentació final del grup. Un requisit per aprovar aquest curs és obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 en el projecte grupal

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

No cal cap llibre de text. Es proporcionarà tota la informació rellevant durant les sessions i a través de les plataformes online disponibles.

Material complementari

- Jab, Jab, Jab, Right Hook - Gary Vaynerchuk
- #ASKGARYVEE (One entrepreneur's take on leadership, social media & self-awareness) - Gary Vaynerchuk
- The Social Media MBA - Christer Holloman
- Socialnomics - Erik Qualman
- Likeable Social Media - Dave Kerpen
- The Art of Social Media (Power Tips for Power Users) - Guy Kawasaki