bachelor en inteligencia artificial i data science la salle campus barcelona

Bachelor in Artificial Intelligence and Data Science

Especializació en IA V

Descripció
Els continguts de l'assignatura permeten a l'alumnat la seva especialització en una temàtica específica de la intel·ligència artificial. Es mostren mètodes i tecnologies avançades al món de la intel·ligència artificial i les seves aplicacions. Es planteja amb continguts oberts en l'àmbit de la intel·ligència artificial.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
6.00
Coneixements previs

Cap.

Objectius
Continguts

Continguts oberts d'especialització en l'àmbit de la intel·ligència artificial.

Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari