bachelor en inteligencia artificial i data science la salle campus barcelona

Bachelor in Artificial Intelligence and Data Science

Especializació en IA I

Descripció
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari