Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Descripció
Internet ha canviat la forma en què les empreses duen a terme els seus negocis i sorgeixen noves oportunitats per a aquelles empreses que són capaces d'adaptar el seu model de negoci o de crear noves vies de negoci. L'objectiu principal d'aquest curs és introduir els conceptes, eines i enfocaments del negoci electrònic i el comerç electrònic als estudiants de grau. Per a això, es demanarà als estudiants que creïn un pla estratègic complet per a un determinat negoci electrònic. El programa d'estudis del curs abasta els següents temes principals: 1. Creació d'una anàlisi d'una situació. 2. Creació d'una anàlisi de la competència. 3. Fer un benchmarking d'un negoci. 4. Fixació d'objectius. 5. Crear una estratègia de clients online. 6. Creació d'una estratègia de costos i preus online. 7. Crear una estratègia de comercialització online. 8. Crear una estratègia de comunicació online. 9. Creació d'una estratègia de branding online. 10. Tàctiques per a aconseguir els nostres objectius. 11. Estratègies de creació de continguts. 12. Tècniques bàsiques per a atreure trànsit a una web. 13. Creació d'un pla de desenvolupament del rendiment d'una web. 14. Elaboració d'informes: creació d'un dashboard digital per a un negoci.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
4.50

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Entre els objectius del curs, destaquen els següents:
- Adquirir un coneixement general del funcionament d'un e-Business.
- Desenvolupar una estratègia de negoci electrònic.
- Crear un negoci online i dirigir un negoci online.
- Aprendre a utilitzar la metodologia SOSTAC (Situació, Objectius, Estratègia, Tàctica, Acció i Control)
- Entendre les quatre estratègies de creixement d'un negoci, des de la perspectiva del client.
- Desenvolupar les habilitats necessàries per a entendre els KPI que mesuren el rendiment d'un negoci online.

Continguts

Al final d'aquest curs, els estudiants haurien de ser capaços d'haver aconseguit els objectius establerts per a aquest curs i haver desenvolupat les competències que s'enumeren a continuació. En resum, hauran adquirit un coneixement profund del rendiment dels llocs web i de l'ús general de les dades digitals que repercuteixen en un negoci digital.
Al final del curs els estudiants hauran d'haver adquirit les següents competències:
- Coneixements avançats sobre l'anàlisi de l'e-Business.
- Capacitat de creació de continguts.
- Capacitat bàsica per a dissenyar informes "professionals" basats en dades.
- Terminologia quotidiana utilitzada dins dels professionals de l'e-Business.
- Autoaprenentatge.
- Pensament crític.
- Desenvolupament d'habilitats de gestió de la informació.
- Habilitats de resolució de problemes.
- Treball en equip.
- Coneixement i desenvolupament intrapersonal.
- Habilitats interpersonals.
- Habilitats interculturals.
- Creativitat.

Metodologia

El curs consta de tres hores setmanals. Les classes seran una mescla de conceptes teòrics i temps de treball en equip per a desenvolupar el projecte base. Els estudiants i el/els professor/s realitzaran exercicis de col·laboració per a continuar experimentant amb els conceptes presentats, i treballaran en grup en el desenvolupament del projecte. L'objectiu del curs és desenvolupar la comprensió de l'estudiant d'un negoci electrònic. Aprendran la importància de l'estratègia i les dades per a les empreses i com poden ser una part clau per a potenciar la seva presència online. Durant el curs aprendran pas a pas com desenvolupar un pla estratègic adequat que després serà l'element central de la presentació del seu projecte final en grup.

Avaluació

1) Assistència a classe (10% de la nota final): Els estudiants tenen permeses 3 absències sense penalització (o necessitat de justificació mèdica o d'un altre tipus). La 4ª absència suposa la pèrdua de 0,5 punts, i amb la 5ª absència l'alumne rep un 0 per assistència. Nota: A partir de 5 absències la situació és greu i es corre el risc de suspendre l'assignatura.
2) Avaluació contínua del Projecte Backbone (40% de la nota final): És obligatori lliurar tots els Sprints.
a. Si no es lliura 1, no té impacte en la nota final de l'avaluació contínua.
b. A partir del 2n NO lliurat, tindrà -0,25 punts de l'avaluació contínua per cada Sprint no lliurat.
Hi ha 3 Sprints qualificats. El professor l'informarà quan un Sprint serà qualificat o no.
3) Lliurament Final del Projecte Backbone (50% de la nota final):
a. 15% Exercici escrit
b. 20% Presentació
c. 5% d'esforç extra / originalitat / precisió de la BMC
d. 10% la seva contribució a l'equip (individual)
POLÍTICA DE RECUPERACIÓ. Si un estudiant està recuperant el projecte, la data de lliurament és durant l'última setmana de juliol. La nota final màxima de l'assignatura és 5.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

No es requereix cap llibre de text. Tota la informació rellevant es proporcionarà durant les sessions i a través de les plataformes online disponibles. Els estudiants han de portar els seus ordinadors portàtils a totes les sessions.

Lectures recomanades:
- ECONOMIST (2013). Alibaba: The World's Greatest Bazaar [online]. Last accessed 26 March 2013 at:
http://www.economist.com/news/briefing/21573980-alibaba-trailblazing chinese-internet-giant-will-soon-go-public-worlds-greatest-bazaar
- Webs Analytics 2.0: The art of online accountability & science of customer centricity (paperback) by Avinash Kaushik (2009)
- Digital Business and e-commerce Management. Strategy, Implementation and Practice by Dave Chaffey.
- Storytelling with Data. A data visualization guide for business professionals. By Cole Nussbaumer Knaflic.

Material complementari

Blogs recomanats:
- www.kaushik.net: Avinash Kaushik blog. Digital Marketing Evangelist for Google.
- https://contentmarketinginstitute.com/?s=analytics : Content Marketing Institut