Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Direcció de Màrqueting

Descripció
L'objectiu d'aquest curs és adoptar un enfocament pràctic al màrqueting. Ofereix a l'estudiant l'oportunitat de practicar tots els conceptes de màrqueting i desenvolupar-los de manera dinàmica. El curs de Direcció de Màrqueting exposa en profunditat exemples pràctics i aplicacions sobre les decisions de gestió. Entre elles s'inclou la relació entre els objectius i recursos de l'organització i les necessitats i oportunitats del mercat.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Aquest curs pretén:
- Donar una visió general estratègica: Desenvolupar una definició àmplia del màrqueting estratègic i dels conceptes de màrqueting
- Donar una visió global: Identificar les implicacions de les decisions de màrqueting en les diferents àrees de l'organització (comptabilitat, finances, recerca i desenvolupament, compres)
- Avaluar els efectes del concepte de màrqueting en l'empresa, en els consumidors i en la societat.
- Strategic Marketing Plan (SMP): Comprendre i practicar amb els continguts i l'estructura d'un Pla de Màrqueting.
- Metodologia de la recerca: Comprendre el procés de recerca de màrqueting per a prendre decisions de màrqueting eficaços.
- Activitats de màrqueting: Desenvolupar el coneixement i la comprensió de les diferents activitats de màrqueting.
- La revolució del màrqueting online: comprendre en profunditat les principals eines.

Continguts

A continuació, pot trobar un programa orientatiu, que pot estar subjecte a canvis:
Tema 1: Introducció a la Direcció de Màrqueting
Tema 2: MIS (Marketing Information System)
Tema 3: Marc de referència (En quin mercat o mercats val la pena estar?). 1ª Decisió Estratègica
Tema 4: Diagnòstic (I) (SWOT clàssic vs. SWOT dinàmic, una nova manera d'avaluar on estem)
Tema 5: Diagnòstic (II) (Factors clau de rendiment i competències distintives i alternatives estratègiques, com triar la millor?)
Tema 6: Estratègies corporatives i de creixement
Tema 7: Estratègia de segmentació
Tema 8: Proposta de valor: Estratègia de posicionament
Tema 9: Proposta de valor: Estratègia de marca
Tema 10: Noves tendències estratègiques
Tema 11: Recapitulació

Metodologia

La formació es basa en una sèrie de mètodes d'ensenyament que pretenen fomentar la comprensió de la funció del màrqueting.
La classe es basarà en ponències que es concentraran en els principals conceptes del màrqueting, en estudis de casos que hauran de realitzar-se fora de l'horari de classe, així com en debats a classe. També s'utilitzarà una àmplia varietat de fonts multimèdia, com a vídeos, podcasts i blogs, per a complementar el material escrit.
A més, es desenvoluparà un cas real per grups utilitzant tots els conceptes que es discutiran durant el curs (Marketing Challenge).

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament de punts:
Participació (20%)
Retroalimentació de les lectures, tasques, exercicis i casos (20%)
Examen o presentació parcials (10%)
Marketing Challenge: el projecte (50%)

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Market-driven Management. Jean-Jaques Lambin. Ed.Palgrave -Macmillan.
Marketing Management. 13th edition. Kotler & Keller. Person - Prentice Hall.

Material complementari