Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Direcció d'Equips i Organitzacions

Descripció
Els líders neixen o s'ensenyen? En aquest curs, ens endinsem en el complex tema del lideratge per a comprendre els estils de lideratge, el lideratge com a habilitat i l'efecte del lideratge en els equips i les organitzacions. Igual que moltes altres habilitats, l'èxit en el lideratge està impulsat per la consciència de si mateix i la comprensió de la dinàmica de la interacció humana. Ja sigui liderant o formant part d'un equip, la importància de comprendre com les seves accions impacten en els altres i repercuteixen en l'èxit és primordial per a aconseguir metes i objectius. A través de lectures, estudis de casos i exercicis, l'ajudarem a entendre les percepcions, motivacions, actituds i comportaments que formen part del lideratge.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
4
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

- Proporcionar als estudiants una comprensió bàsica del lideratge i la teoria dels equips, els principis i les pràctiques que poden aplicar-se en l’àmbit de l'organització
- Ajudar els estudiants a reconèixer el lideratge i el comportament eficaç i començar a aplicar aquests conceptes en una varietat de contextos
- Ajudar els estudiants a avaluar el seu propi estil i propòsit de lideratge, i ajudar-los a desenvolupar les seves habilitats personals de lideratge

Continguts

Al final d'aquest curs, els estudiants han de ser capaços de:
- Descriure algunes de les habilitats o competències clau que permeten un lideratge eficaç
- Comprendre i explicar per què els factors transculturals solen augmentar la complexitat dels reptes del grup i com els líders poden fer front a aquesta complexitat
- Explicar per què persisteixen els conflictes de grup i el paper dels líders per a ajudar a superar-los
- Analitzar una situació de grup i descriure el que significaria exercir el lideratge en aquest context
- Interactuar amb altres per a superar un repte de grup
- Reflexionar sobre els seus propis punts forts i febles, així com sobre el paper que exerceixen les seves històries vitals úniques en termes de desenvolupament del lideratge

Metodologia

Aquest curs utilitzarà un enfocament pedagògic que inclou ponències, debats, exercicis a classe, estudi de casos i altres tècniques. Atès que el lideratge és de naturalesa multidisciplinar, ens basarem en lectures de diferents camps, com l'empresa, la psicologia, la història, les ciències socials, la política i fins i tot la literatura. Aquesta combinació proporcionarà una base rica a partir de la qual podrem començar a veure els molts aspectes diferents del lideratge i la dinàmica organitzativa.

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament de punts:
- Participació i contribució (P&C): 15%.
Això inclou l'assistència puntual a classe, la contribució activa, la presentació de notícies empresarials sobre equips i lideratge, i la participació en altres activitats de classe. La qualificació de P&C per a aquest curs s'avaluarà en funció de la qualitat i quantitat de la participació en el debat durant la classe. S'anima als estudiants a que s'ofereixin com a voluntaris per a donar StudentTalks i/o presentacions sobre un tema concret relacionat amb el curs. Les enquestes o autoavaluacions també compten per a la qualificació de P&C.
Les converses al marge o els comportaments disruptius afectaran la nota de participació.
Es podrà rebre una nota de no participació si es falta a les classes més de cinc (5) vegades o 1/3 de les classes programades, la qual cosa sigui major, excepte en situacions de malaltia o aprovades pels instructors.
- Assignació setmanal en equip: 25%.
Els estudiants són assignats en equips de 5-7 persones. Cada equip tindrà una mescla de gènere, nacionalitat, personalitat i estils per a proporcionar una experiència d'aprenentatge diversa. Cada setmana, un membre de l'equip prendrà el lideratge i facilitarà la discussió setmanal amb l'equip.
- Examen parcial: 20%.
Es tracta d'un examen escrit durant la setmana de l'examen parcial.
- Presentació en equip: 20%.
Els estudiants treballaran en petits equips.
- Treball final: 20%. Els estudiants han de superar l'examen o treball final per a aprovar el curs.
- Data de lliurament: Això significa que les tasques han de ser pujades a eStudy o lliurades (seguint les instruccions dels professors) abans de la data i hora indicades, no quan s'accedeix a eStudy. El sistema es tancarà a l'hora indicada i no es podrà lliurar la tasca ni tan sols amb un segon de retard.

Alumnes repetidors: Els estudiants que repeteixen el curs per segona vegada han de presentar un treball NOU per a totes les tasques, orals i escrites. El nou treball ha d'estar basat en diferents empreses o en diferents àrees temàtiques. No s'accepten treballs de l'any anterior. En cas de dubte, s'aconsella als estudiants que repeteixen que obtinguin una aprovació prèvia del professor. Si els estudiants que repeteixen no presenten treballs nous sobre noves empreses o àrees temàtiques, obtindran un zero per a aquesta tasca.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

S'aconsella als estudiants que llegeixin notícies empresarials de fonts creïbles com les que s'indiquen a continuació (d'accés i subscripció gratuïts):

Knowledge@Wharton: http://knowledge.wharton.upenn.edu/
Harvard Business School Working Knowledge: https://hbswk.hbs.edu/
Pew Research Center: http://www.pewresearch.org/
World Economic Forum: https://www.weforum.org/
Strategy+business: https://www.strategy-business.com/
McKinsey&Company: https://www.mckinsey.com/
Deloitte Insights: https://www2.deloitte.com/insights/us/en.html
Accenture: https://www.accenture.com/us-en

Material complementari